Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Investering

Institutionelle investorer kræver porteføljer, der er skræddersyede i forhold til deres mål, er omkostningseffektive og leverer stærke afkast med kontrolleret risiko. Vi er en virksomhed, der forstår at arbejde med forskellige aktivklasser og værdipapirer, og vores investeringseksperter kan hjælpe vores kunder med at optimere deres investeringer. Vi har samtidig en overordnet mission om at ændre investeringsbranchens måde at arbejde på.

Kontakt os

Vores kundebase indeholder en lang række forskellige institutionelle investorer – herunder pensionsfonde, forsikringsselskaber, statsejede investeringsfonde, formueforvaltningsselskaber, legatinvesteringsfonde og stiftelser. Det er vores vigtigste succeskriterium, at vi kan hjælpe vores kunder med at få succes, og at vi til stadighed forbliver konkurrencedygtige.

Vores løsninger omfatter:

  • Delegeret investering (Outsourcet Chief Investment Officer): Teamet udformer løsninger, der gør det muligt for kunden at uddelegere ansvaret for aktivstrategien og samtidig bevare den strategiske beslutningsmæssige kontrol på de områder, hvor den skaber mest værdi. Vores løsninger indeholder vores bedste investeringsideer, understøttet af omfattende forskning og effektiv implementering. Vi administrerer over 119,6 milliarder dollar i delegerede aktiver verden over (pr. september 2018), og målet er at sikre lavere risiko og/eller højere afkast.
  • Fonde og strategier: Vi administrerer specialiserede porteføljer for vores kunder, hvor vi anvender en åben arkitektur-tilgang til alternativer, illikvide aktiver, kredit, sikre indkomstaktiver og aktier. Vi har også oprettet et lille antal puljefonde, som gør det muligt for vores kunder at investere i kapitalmarkeder og kapitalforvaltere, der ellers ville være svære at tilgå eller muligvis for dyre.
  • Investeringsrådgivning: Vi rådgiver formueejere om ansvar – herunder om mission og overbevisninger, risikostyringsplaner, aktivallokering og risikobudgetter, porteføljeopbygning og udvælgelse af tredjepart kapitalforvaltere. Vores Manager Research-team har specialiseret sig i at lokalisere, forske i og monitorere de kapitalforvaltningsfirmaer, som vi mener tilhører de absolut bedste i verden, og som dækker en lang række mainstream og alternative aktivklasser.

Innovation gennemsyrer vores kultur. Vi stræber efter konsekvent og proaktivt at levere vores bedste og mest innovative ideer til vores kunder – ideer, der er opstået på baggrund af vores verdensomspændende praksis og vores dedikerede Thinking Ahead Group.

Contact us