Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Tidlig indsats ved sygefravær

Vi hjælper virksomheder med at få taget tidligt hånd om sygefravær. Gennem personlig rådgivning og individuelle tiltag styrkes virksomhedens medarbejdertrivsel, og omkostninger forbundet med sygefravær minimeres.

Kontakt os

En tidlig indsats er altafgørende for, at en sygemeldt medarbejder hurtigst og bedst muligt kommer tilbage til arbejdet. Derfor tilbyder WTW et rådgivningskoncept med sundheds- og socialfaglig rådgivning til medarbejdere, der er i risiko for at blive sygemeldt eller allerede er sygemeldt.

Den tidlige indsats sikrer, at der hurtigt blive taget hånd om sygefraværet – til gavn for både den enkelte medarbejder, kollegaerne og virksomheden.

Målet er at styrke sundhed og trivsel

Et højt sygefravær kan have store konsekvenser for den generelle medarbejdertrivsel i virksomheden. En kontaktperson støtter personen gennem sygefraværsperioden med samtaler om de svære emner og hjælper med at få foretaget en hurtig diagnosticering og optimal behandling.

Et team af eksperter

I den individuelle rådgivning bliver der inddraget forskellige fageksperter – blandt andet socialrådgivere. Det kan være i sammenhænge med særlige behov eller for at sikre optimalt udbytte af den igangsatte behandling.

Det er individuelt, hvilke fagpersoner, der inddrages i forløbet, og et forløb er fuld fortroligt.

Contact us