Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Firmapensionsordning

Som uvildig pensionsmægler hjælper vi vores kunder med at få den pensionsordning og sundhedsløsning, der passer bedst til deres behov – og vi bistår fra analyse og udbud til implementering og individuel rådgivning af medarbejderne.

Kontakt os

En firmapensionsordning skal skræddersyes, så der er balance mellem attraktive opsparings- og behandlingsmuligheder på den ene side og omkostninger og risici på den anden side. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvordan denne balance sikres, og det er derfor i fokus fra start, når vi som pensionsmægler hjælper jer med at få den firmapensionsordning, der er bedst for jeres virksomhed – og i særdeleshed for jeres medarbejdere.

Firmapension giver tryghed for medarbejderne

Udviklingen i virksomheder, arbejdsmiljøer og medarbejderes hverdag – hvor blandt andet symptomer på alvorlig stress udfordrer trivslen og dræner bundlinjen – skaber et øget behov for en god firmapensionsordning og sundhedsordning.

Det giver ro og overskud i medarbejdernes hverdag, når de ved, at der er styr på økonomien – både ved skade og sygdom, og når de går på pension.

Med individuel og uvildig rådgivning får medarbejderne mulighed for at tilpasse deres pensionsopsparing og sundhedsforsikring, så den passer optimalt til deres behov. Det tilbud er der mange medarbejdere, der er glade for – og i WTW scorer vi højt på kundetilfredsheden, når vi implementerer nye firmapensionsordninger og hvert år rådgiver over 14.000 medarbejdere.

Uvildig rådgivning om pension

WTW tilbyder et 360-graders rådgivningskoncept inden for firmapensionsordninger. Den enkelte virksomhed afgør selv, om den vil gøre brug af fordelene i hele paletten, eller om der kun er behov for enkeltstående rådgivningsydelser.

Vi rådgiver og varetager virksomhedens firmapensionsordning gennem:

 • Analyse
  Indsigt i jeres forretning, mål og krav bliver sammenholdt med data, som vi indsamler fra jeres nuværende pensionsselskab og forsikringsselskab

 • Udbud
  Som jeres pensionsmægler hjælper vi jer med kravspecifikationen, gennemførelsen af udbud og rådgiver jer om de forskelle der er mellem selskaberne og der tilbud. Vi er med hele vejen gennem udbuddet – fra den indledende analyse og behovsafklaring til slutforhandling.

 • Implementering
  Der er en række områder, der er særligt vigtige at have fokus på, når en ny pensionsordning skal implementeres. WTW gør brug af de kommunikationskanaler og virkemidler, der bedst understøtter implementeringen i den konkrete virksomhed – og med fokus på de dele af firmapensionsordningen, som medarbejderne har størst interesse i.

 • Service
  Vi tilbyder løbende service og samarbejde med virksomhedens HR-afdeling for at sikre, at pensionsordningen stadig matcher markedet og virksomhedens konkrete behov. Som en del af denne service bistår vi også HR ved længerevarende sygemelding og i skadesager. Vi går i dialog med jeres forsikringsselskab for at sikre, at medarbejderen får adgang til kvalificeret rådgivning og behandling, og at der opnås den berettigede erstatning. Det er et område, der kræver specialistviden inden for blandt andet forsikringer og sociallovgivning – og vores assistance og uvildige rådgivning opleves som en stor hjælp og aflastning hos mange af vores kunder.

 • Rådgivning
  Vi tilbyder specialiseret, uvildig rådgivning om pension til virksomhedens medarbejdere. Rådgivningen sikrer, at jeres medarbejdere altid har mulighed for at få tilpasset deres ordning til deres individuelle behov – også når der sker ændringer i deres liv – så de altid har den bedste løsning, når det kommer til deres pensionsordning og forsikringsdækninger.

Som pensionskunde i WTW har I som virksomhed også mulighed for at få adgang til vores særlige rådgivning målrettet seniormedarbejdere og vores specialiserede rådgivning om blandt andet formue og privatøkonomi.

Contact us