Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Løn og personalegoder

Gode resultater kræver, at I har en fremsynet Total Rewards-strategi, der styrker jeres medarbejderstab, øger medarbejdernes engagement og hjælper jeres organisation med at trives i en stadig mere dynamisk verden.

Kontakt os

Nye måder at arbejde på, ændrede kompetencekrav og ændrede ansættelsesforhold er med til at ændre arbejdspladsen. Kan jeres Total Rewards-programmer følge med?

Det rigtige Total Rewards-setup kan betyde forskellen mellem at konkurrere effektivt om de dygtige medarbejdere på den globale scene eller at blive efterladt.

En integreret Total Rewards-pakke bestående af løn, personalegoder, medarbejdertrivsel og karriereudvikling tilskynder til præstationer og muliggør en kultur af trivsel og mangfoldighed, inklusion og ligestilling. Det bidrager også til tiltrækning, fastholdelse og engagement af de bedste medarbejdere, som din virksomhed har brug for for at få succes.

Alligevel opdaterer mange organisationer ikke deres Total Rewards-strategi for at holde trit med forandringerne i samfundet.

Hvordan bliver Total Rewards påvirket af ændringer på arbejdspladsen?

Vi hjælper organisationer med at adresse de problemer og tendenser, der skaber forandringer på arbejdspladsen og udfordrer arbejdsgiverne til at modernisere deres Total Rewards:

  • Den digitale transformation af arbejdspladsen, der omdefinerer, hvordan, hvor og af hvem arbejdet udføres
  • De skiftende forventninger til en mangfoldig medarbejderstab, der ønsker gennemsigtighed og en personlig medarbejderoplevelse
  • Nye lovgivnings- og reguleringsmæssige ændringer, der skaber forandringer på områder som ligeløn og den bredere dagsorden om mangfoldighed, inklusion og ligestilling
  • Et stigende pres for at gøre Total Rewards mere effektive

Vi kan med vores omfattende globale data og forskning (om både arbejdsgiverpraksis og medarbejderholdninger), vores store ekspertise inden for løn, personalegoder, trivsel og karriere og førende teknologiløsninger samarbejde med dig om at udvikle og eksekvere Total Rewards-strategier og -setupper, der gør nutidens udfordringer til morgendagens muligheder.

Hvordan bliver Total Rewards konkurrencedygtigt?

Vi kan hjælpe jer med at opbygge en Total Rewards-strategi, der adskiller jeres organisation fra konkurrenterne ved at:

Få jeres omkostningsstruktur optimeret: I investerer kraftigt i jeres Total Rewards, så det er afgørende at have et nøjagtigt mål for økonomisk afkast og indvirkning på medarbejdertiltrækning, -fastholdelse og -engagement. Organisationer, der vil have mere sofistikerede analyser, kan benytte værktøjer som Total Rewards Optimization til at måle fordelingen af udgifter til nøglemedarbejdere og til at beslutte, hvilke belønninger der har størst indflydelse på medarbejdernes holdninger og adfærd. Denne tilgang hjælper med at undgå at investere i de forkerte Total Rewards-elementer.

Forstå, hvad medarbejderne værdsætter: Indsigt fra segmentering og surveys hjælper jer med at forstå, hvilke belønninger, som nøglemedarbejdere – herunder freelancere og sæsonarbejdere – værdsætter mest, og med at udvikle et setup, der er skræddersyet til at indfri deres behov.

Vurdering af jeres setups konkurrenceevne: Konkurrencen ændrer sig hurtigt, og I skal have fingeren på pulsen for, hvad der sker af forandringer, hvad der er de nyeste tendenser, og om jeres Total Rewards kan følge med.

Levering af en god brugeroplevelse: Nutidens medarbejdere forventer i stigende grad, at den måde, de får adgang til personalegoder og belønninger, ligner den brugeroplevelse, de er vant til uden for arbejdet. Total Rewards skal derfor gøre kyndig brug af en flerstrenget teknologi for at skabe større valgfrihed, fleksibilitet og personalisering.

Prioritering af mangfoldighed, inklusion og ligestilling: I skal udvikle en formel ramme for mangfoldighed, inklusion og ligestilling, så jeres Total Rewards kan imødekomme behovene hos en mangfoldighed medarbejderstab, fremme en inkluderende kultur og opbygge jeres employer brand. Det er også vigtigt, at I anerkender medarbejdernes øgede forventninger til ligeløn og gennemsigtighed om belønningspolitikken.

Fremme af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) mål: Menneskelig kapital er nøglen til ESG-succes. Et strategisk Total Rewards-setup kan være gnisten, der inspirerer dine medarbejdere til at sætte alt ind på at bidrage til organisationens ESG-prioriteter.

Tilpasning af Total Rewards til nye arbejdsmetoder: I et tempofyldt, fleksibelt arbejdsmiljø skal løn, karriereudvikling, personalegoder tilpasses de nye måder at arbejde på – herunder fleksibelt arbejde og automatisering og digitalisering.

Disse tiltag vil guide jeres organisation til at udvikle en differentieret Total Rewards-strategi, der styrker jer i konkurrencen om de mest værdifulde medarbejdere og skabere mere effektiv administration af jeres belønningsomkostninger.

Vi er dedikerede til at hjælpe jeres organisation med at opbygge og levere Total Rewards-programmer, der skaber konkurrencemæssig værdi for jeres organisation.

Contact us