Gå til primært indhold
Branche

Teknologi, medier og telekommunikation

I den foranderlige verden af teknologi, medier og telekommunikation står organisationer over for en række udfordringer, der kræver rådgivere med en forståelse af branchens unikke mennesker og risici. Vi har den fornødne viden om det komplekse teknologimarked og omfattende erfaring med produktion i udlandet, outsourcing, intellektuel ejendom, cyberrisici, myndighedskontrol og regulativer.

Kontakt os

Global innovation og erfaring

WTWs tilgang til teknologi, medier og telekommunikation (TMT) er innovativ, erfaringsbaseret og global. Vi evaluerer din nuværende eksponering, potentielle risici og behov for menneskelige ressourcer med det mål for øje at skabe de mest optimale risikostyrings- og HR-programmer. Vi analyserer jeres behov, skaber løsninger og trækker på vores ressourcer i hele verden. Vi kan hjælpe dig med de komplekse spørgsmål om både forsikring og personalegoder.

WTWs TMT-praksis kan hjælpe udbydere af:

Teknologi

 • Hardware og elektronik
 • Software
 • Halvledere
 • Teknologiske tjenester
 • Internetleverandører og dataforvaltning
 • Specialprodukter og -tjenester:
  • Ny teknologi (eksempelvis kunstig intelligens, robotteknik)
  • Offentlige kontrakter
  • Teknologi inden for nye sektorer (eksempelvis GigTech, Fintech, AeroTech, AutoTech og HealthTech)

Medier

 • Radio og tv
 • Reklamer og markedsføring
 • Forlæggere og sociale medier
 • E-handel

Telekommunikation

 • Udbydere af kommunikationstjenester (med kabel og trådløst)
 • Teleudstyr og hardware

Sådan kan vi hjælpe

Teknologi-, medie- og telekommunikationsvirksomheder er udsat for unikke eksponeringer, men har stadig brug for beskyttelse mod traditionelle risici som ejendom, ansvar, driftsstop, kriminalitet, miljøspørgsmål osv. Der skal også tages stilling til ledelsesansvar og personalegoder.

Risiko

Vi tilbyder en lang række tjenester, produkter og innovative løsninger for at imødekomme de risici, som teknologi-, medie- og telekommunikationsbranchen er udsat for. Vores eksperter kan tilbyde aktuarmæssige tjenester og analyser, tabskontroltjenester, rådgivning om og håndtering af skadesager, forsikrings- og risikostyringsprogrammer for design og marketing samt internationale tjenester.

Vi tilbyder blandt andet løsninger til følgende:

 • Topledelsesrisici
 • Driftsstop og mulige driftsstop
 • Hæftelse for fejl og udeladelser
 • Miljøansvar
 • Kautionsforsikring
 • Prøvelse af en indsigelse/forhandlinger
 • Internationalt netværk
 • Ejendom og ulykke
 • Cyber-ansvar
 • Produktansvar
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Tabskontrol
 • Alternative risikooverførselsløsninger
 • Captives
 • Risikostyring af intellektuel ejendom
 • Kommerciel kredit
 • Satellit-/signalforstyrrelse
 • Rådgivning om fusioner og opkøb (reps and warranty)
 • Kredit, politiske risici og terrorisme
 • Direktions- og bestyrelsesansvar (D&O)
 • Pooling
 • Produkttilbagekaldelser
 • Affinity-program

Mennesker

Teknologi-, medie og telekommunikationsverdenen bevæger sig hurtigt – et produkt kan bevæge sig fra koncept til forbruger på så lidt som tre måneder. Jeres medarbejdere er nøglen til succes. At miste en nøglemedarbejder midt under udviklingen og lanceringen af et nyt vigtigt produkt kan være forskellen mellem succes og fiasko – og ikke bare i forhold til det enkelte produkt, men muligvis for hele virksomheden. Vi kan hjælpe jer med at udvikle HR-programmer til at tiltrække og fastholde de nøglemedarbejdere, I har behov for for at få succes. Vi kan i partnerskab med jer skræddersy HR-programmer, der modsvarer jeres specifikke behov.

Vi tilbyder blandt andet løsninger til følgende:

 • Administration og outsourcing af personalegoder
 • Aflønningsstrategi
 • Administration af ikke-fastansatte medarbejdere
 • Topledelsesaflønning
 • Fremtidens arbejde
 • Sundhed og personalegoder
 • Inklusion og mangfoldighed
 • Fusioner og opkøb (M&A)
 • Pension, herunder 401k-pensionsplan
 • Total rewards
 • Medarbejdere
 • Trivsel

WTWs teknologi-, medie- og telekommunikationsafdeling kan hjælpe jer med at adressere jeres medarbejder- og risikobehov, så I kan nå jeres mål og forfølge nye forretningsmuligheder.

Contact us