Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

ESG og bæredygtighed

Håndtering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer er blevet et kritisk spørgsmål på øverste ledelsesniveau – men også en ny mulighed.

Vores perspektiv

Håndtering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer – Environmental, Social & Governance (ESG) – er blevet et kritisk spørgsmål på øverste ledelsesniveau – men også en ny mulighed.

WTW tilbyder serviceydelser og løsninger, der kan være med til at gøre ESG til en grundlæggende del af virksomhedens strategier for mennesker, kapital og risici – uanset om der er tale om en overordnet forretningsstrategi, eksekvering af taktiske ESG-initiativer eller integrering af bæredygtighed i det daglige arbejde.

WTW gør forskellen ved at give organisationer over hele verden optimale forudsætninger for at træffe informerede, intelligente og integrerede beslutninger om ESG. Det er perspektiv, der bevæger dig.

En effektiv ESG-strategi kræver disciplin og fokus på virksomhedens specifikke udfordringer. Prioritering af virksomhedens ressourcer og eksekvering af planen kræver en god forståelse af de strategiske muligheder og samspillet mellem dem. Der er mange måder at komme i gang – eller fortsætte – med ESG.

 • Klimarisici og driftsstabilitet

  Hvordan kan virksomheder vurdere, kvantificere og håndtere de risici, der er forbundet med klimaforandringer?

 • Medarbejdernes trivsel og tryghed

  Hvordan kan virksomheder sikre fysisk og psykisk tryghed og bidrage til medarbejdernes og deres familiers fysiske, mentale, økonomiske og sociale trivsel?

 • Bestyrelsesledelse og effektivitet

  Hvordan skaber man en effektiv bestyrelse med forskellige kompetencer og erfaringer for at sikre god ledelse af mennesker, risici og kapital?

 • Omstilling til CO2-neutralitet

  Hvad skal virksomhederne gøre for at reducere udledningen af CO2 og foretage en ansvarlig omstilling for at nå videnskabeligt baserede mål?

 • Ligestilling og retfærdighed

  Hvordan lever man op til menneskerettigheder og arbejdsmarkedsstandarder og frigiver medarbejdernes potentiale ved at skabe et inkluderende, mangfoldigt og retfærdigt arbejdsmiljø?

 • Bæredygtige investeringer

  Hvordan kan virksomheder foretage investeringer til fordel for alle interessenter – herunder valg af leverandører og investering af medarbejdernes pensionsopsparinger?

 • Cirkulær økonomi

  Hvordan kan risikomodellering bruges til at ændre forretningsmodeller, processer og adfærd og skabe bedre forudsætninger for at genbruge og genanvende?

 • Beskæftigelse
  smuligheder og social mobilitet

  Hvordan kan man fremme vedvarende beskæftigelsesmuligheder og opadgående social mobilitet ved at opkvalificere medarbejderne med de færdigheder, der er nødvendige på fremtidens arbejdsmarked?

 • Risikooverførsel og -reduktion

  Hvordan identificeres, vurderes, kvantificeres og håndteres risici og forpligtelser via forebyggelse og forsikring?

 • Bæredygtige forsyningskæder

  Hvordan kan der skabes pålidelige forsyningskæder, der lever op til en etisk indkøbspraksis, beredskabsplanlægning og standarder for leverandørudvælgelse?

 • Stabilitet og driftsstabilitet

  Hvordan skaber man stabilitet via en medarbejderudvikling, der skaber medarbejderengagement og får medarbejderne til at støtte hinanden på tværs af konjunkturer?

 • Gennemsigtighed og mål

  Hvordan skaber man klarhed om målsætningerne for bæredygtighed og ESG, og hvordan sikrer man en god kobling til og overensstemmelse med ledelsens resultater, ansvarlighed og aflønning?

Få mere at vide

ESG består af en bred vifte af principper og emner. De påvirker virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, virksomhedens omdømme og brand og virksomhedens evne til at indfri forventningerne hos kolleger, kunder, aktionærer, samfund og leverandører.

WTW’s forskning viser, at virksomheder, der arbejder målrettet med ESG, generelt er bedre ledet. ESG er med at skabe brands og tiltrække nye kunder og medarbejdere. Virksomhederne håndterer deres risici mere effektivt, frigør kapital og skaber tillid blandt investorerne. Og deres målrettede arbejde med miljømæssige og sociale udfordringer gør dem til mere bæredygtige virksomheder.

Contact us