Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Værktøjer og teknologi

Vores digitale tilbud forenkler din risikostyringsopgave og giver dig de oplysninger, du behøver for at få succes. Vores kvantitative og diagnosticerende værktøjer vil ændre den måde, du ser på risici og vil give risikomanagers muligheden for at optimere risikooverførselsmekanismer og påvirke virksomhedsstrategier.

Kontakt os

Den fjerde industrirevolution er over os, og WTW er på forkant med udviklingen. Vi anvender vores brede pallette af værktøjer giver adgang til big data og kunstig intelligens, der skaber indsigt og bedre resultater. Disse værktøjer vil revolutionere den måde, du ser på risici, og vil forenkle din risikostyringsopgave. Dristige risikomanagers vil dermed kunne optimere risikooverførsel og påvirke virksomhedsstrategier.

Kvantitative

Vores værktøjer producerer handlingsorienteret, finansielt output og sikrer bedre samspil mellem risikostyring, økonomi og den øverste ledelse. Vi kan med stor nøjagtighed skræddersy dine output og evaluere et stort set ubegrænset antal scenarier, som du kan se i realtid på din telefon, tablet eller anden enhed.

Helhedsorienteret
 

Captive Quantified

Evaluerer muligheden for at etablere et captive for at vælge det bedste sted til jeres specifikke behov – og leverer den nødvendige økonomiske analyse og due diligence

Dynamic TCOR

Giver et helhedsorienteret og kortfattet overblik over dine totale, forsikringsbare risikoomkostninger (Total Cost Of insurable Risk – TCOR) på tværs af alle forsikringsklasser

Risk Tolerance Clarified

Et kollaborativt finansanalyseværktøj, der giver et klart og skræddersyet overblik over modstandsdygtighed over for risici på tværs af organisationen, hvilket gør det muligt for at udarbejde en integreret risikotolerancepolitik

FINEX

Cyber Quantified

Den seneste opfindelse inden for forudsigelse af cyberrisici. Værktøjet vurderer risikoen for et cyberrelateret tab med beslutningsstøtte til optimering af risikostyringsstrategien

D&O Quantified

Sofistikeret prædiktiv modellering, der vurderer tabspotentialet i forhold til direktions- og bestyrelsesansvar med beslutningsstøtte til optimering af risikostyringsstrategien

Employment Practices Quantified

Evaluerer enhver kombination af ansvar inden for beskæftigelsespraksis, løn og timesatser og for privat/nonprofit direktions- og bestyrelsesansvar

Ulykkesforsikring

Collateral Quantified

Vores systematiske tilgang til markedsinddragelse og forhandling af jeres krav til ulykkesforsikring

Dynamic Casualty Forecast

Genererer datastyrede anbefalinger til organisationens ulykkesforsikringer

Ejendomsforsikring

Property Quantified

Kvantificerer dit globale tabspotentiale på ejendomme

Diagnostic

Identificerer risici og ineffektivitet, der øger jeres tabspotentiale

Peer Analytics

Benchmarking som del af den analytiske proces med fokus på markeds- og risikoopfattelse

Global Peril Diagnostic

Evaluerer din ejendomsportefølje med henblik på at vurdere eksponering i forhold til katastrofer

Workers Compensation Diagnostic

En løsningsorienteret evaluering, der vurderer, hvor effektiv I håndterer skadesager

Service

Vores apps administrerer dine policer, understøtter kommunikation og dokumentdeling og hjælper dig med at forstå din risikostyringsportefølje i detaljer. Dette er alt sammen del af vores 24/7 Risk Intelligence Central-platform, som kan tilgås via pc, tablet og smartphone.

Risk Intelligence Link

Større effektivitet og service med dokumentdeling, kontaktstyring, en fælles kalender og et personaliseret nyhedsfeed, der anvender vores sikre og kollaborative platform

Risk Intelligence Market Security

Dette sikre, skræddersyede og interaktive webbaserede system leverer detaljerede, opdaterede oplysninger om forsikringsselskaber – herunder faktaark, rating og uafhængig forskning

Risk Intelligence Policy Summary

Få overblik over jeres forsikringspolicer, der er udstedt gennem WTW eller andre mæglere

Med vore avancerede risikostyringsværktøjer har I et godt udgangspunkt for at håndtere risici og identificere kommende eksponeringer.

Contact us