Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Service

Cybersikkerhed

WTW tilbyder rådgivning og værktøjer til at styrke cybersikkerheden – og vi hjælper virksomheder med at afgøre, hvilke risikoomkostninger de selv kan styre, og hvilke der skal dækkes med forsikring.

Kontakt os

WTW har et holistisk syn på håndtering af cyberrisici og hjælper virksomheder med at kortlægge og kontrollere risici relateret til mennesker, kapital og teknologi på tværs af virksomheden.

I dag er cybersikkerhed ikke længere blot en teknologisk risiko, der alene skal håndteres fra virksomhedens it-afdeling. Alle i virksomheden er involveret i virksomhedens systemer, og derfor har deres adfærd stor betydning for virksomhedens cybersikkerhed.

Et cyberbrud kan påvirke virksomhedens evne til at fortsætte driften og kan koste millioner. Samtidig kan et brud på cybersikkerheden have vidtrækkende konsekvenser, der påvirker virksomhedens omdømme længe efter, at de direkte skader er blevet håndteret. WTW hjælper virksomheder med at værne om cybersikkerheden på tværs af mennesker, kapital og teknologi.

Mennesker – fokus på medarbejdernes adfærd

To tredjedele af alle cyberhændelser sker som et direkte resultat af medarbejdernes adfærd – fra mistede enheder til medarbejderes uhensigtsmæssig adfærd.

Kapital – balance mellem investeringer og overførsel af risici

Virksomheder investerer mere og mere i cybersikkerhed for at øge deres modstandskraft over for cybernedbrud og -angreb. Og for både at sikre virksomhedens kapital og cybersikkerhed kan det være nødvendigt at overføre hele eller dele af risikoen. Vores løsninger til risikooverførsel, især inden for forsikringsrådgivning og -placering, giver den beskyttelse, der kan opretholde balancen i virksomhedens kapital og cybersikkerhed.

Vores Cyber Quantified og Cyber Risk Profile Diagnostic-værktøjer hjælper dig med at træffe strategiske beslutninger om, hvordan I effektivt allokerer kapital til højt prioriterede områder, herunder beslutninger om risikooverførsel.

Teknologi – it skal implementeres i hele virksomheden

Virksomheder er blevet bevidst om, at medarbejderne har en central rolle for at opnå en styrket cybersikkerhed, og at it-løsninger ikke kan vedtages eller implementeres i et vakuum.

For at opnå større cybersikkerhed er det afgørende, at virksomhedens medarbejdere bruger virksomhedens teknologi efter hensigten – og at cyberstrategier er forankret i alle virksomhedens funktioner. Derfor er kortlægning af medarbejdernes brugeradfærd i forbindelse med virksomhedens systemer et indsatsområde, der bør få høj prioritet.

En sådan kortlægning bruges strategisk til efterfølgende at træne medarbejderne i korrekt og sikker brug af virksomhedens teknologi.

I samarbejde med teknologipartnere hjælper WTW’s cyberspecialister med at vurdere niveauet for virksomhedens teknologiske risici – og med at udarbejde handlingsplaner, der gør virksomheden i stand til at reducere og styre cyberrisici på tværs af virksomheden.

Med vores helhedsorienterede tilgang til cybersikkerhed evaluerer vi alle potentielle cybertrusler – fra mennesker over kapital til teknologi – for at sikre, at I er opmærksomme på jeres risici og tager alle nødvendige forholdsregler for at undgå skader og tab.

Contact us