Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning

Fremtidens arbejdsliv

Den teknologiske udvikling, behovet for nye kompetencer og en mere fleksibel arbejdsstyrke er ved at forandre de traditionelle forestillinger om arbejdslivet. WTW hjælper virksomheder med at navigere i en foranderlig verden via konsulentydelser, dataindsamling og software.

Kontakt os

Vi står ved begyndelsen til den fjerde industrirevolution – en revolution, der uden tvivl vil ændre arbejdslivet for altid. Er din organisation klar til det?

Den eksponentielle stigning i computerkraft ændrer arbejdsprocesserne markant og udvisker skellet mellem den fysiske, digitale og biologiske verden. De gennembrud, der har været inden for kunstig intelligens og robotteknologi, er dramatiske sammenlignet med gennembrud i tidligere tiders revolutioner. Gennembruddene har haft en markant effekt på næsten alle industrier i alle lande og har ændret arbejdslivet. Det har både skabt og fjernet job – og har både øget produktivitet og udvidet kompetencekløften.

På et arbejdsmarked præget af teknologisk disruption bliver job i stigende grad brudt ned i enkeltopgaver, der kan uddelegeres til medarbejdere og ikke-medarbejder overalt i verden, eller som kan deles mellem mennesker og maskiner – med udgangspunkt i, hvordan opgaven kan udføres på den mest effektive og produktive måde.

Udfordringerne ved et ændret arbejdsliv

Vores ’future of work’-serviceydelser kan hjælpe organisationer med at håndtere, hvordan, hvor og hvem der skal udføre opgaven – herunder via automatisering. Vi ser på, hvad de nye arbejdsgange kræver, identificerer kommende kompetencebehov og sporer os ind på, hvad der motiverer medarbejderne – både fastansatte og freelancere.

Vi stiller metoder og værktøjer til rådighed for jer, så I kan tackle de centrale udfordringer på fremtidens arbejdsmarked.

  • Arbejdsanalyse: Evaluering af arbejdet i jeres organisation for at kunne identificere enkeltopgaver og alternative arbejdsgange.
  • Arbejdsstrategi: Definition af, hvordan arbejdet skal udføres i fremtiden (nye arbejdsgange, kunstig intelligens og robotteknologi).
  • Arbejdsarkitektur: Udvikling af kernearkitektur, jobniveauer og kompetenceoverblik.
  • Medarbejderportal: Etablering af platforme til krydskobling af medarbejdere og arbejdsopgaver.
  • Kompetenceudvikling: Løbende kompetenceudvikling i takt med de ændrede krav og behov.
  • Tiltrækning og fastholdelse: Tilpasning af løn og personalegoder til kompetencebehov og arbejdsgange for at tiltrække og fastholde både fastansatte og freelancere.

Nye forventninger til lederskab

I takt med at teknologien disrupter arbejdspladsen forventes det, at ledere kan navigere i et landskab fyldt med uklarheder og forandringer, uden at de har den formelle autoritet, der normalt er forbundet med at lede fastansatte medarbejdere i en traditionel organisation. Og HR spiller en central rolle for – i samarbejde med top- og mellemledere – at sørge for, at arbejdet udføres i takt med den teknologiske udvikling og et øget udbud af forskellige typer af arbejdskraft.

Vi hjælper organisationer med at udvikle de lederevner, som de nye arbejdsgange kræver for at opnå succes. Vi stiller både værktøjer og uddannelse til rådighed for medarbejdertiltrækning og -evaluering for at tiltrække, motivere og medarbejdere til alle typer af arbejdsopgaver.

Muligheder

Hos WTW ser vi udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked som en mulighed med udgangspunkt i fakta og forskning. Vi lader os ikke bremse af dommedagsretorik om automatisering af arbejdspladsen, men hjælper i stedet organisationer med at udforske samspillet mellem mennesker og maskiner for at opnå højere produktivitet og for at skabe nye og mere tilfredsstillende arbejdsopgaver for medarbejderne.

Contact us