Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Løsning Solution

Nøglepersonforsikring

Vi rådgiver virksomheder, der har nøglemedarbejdere, der vil efterlade et fagligt og omsætningsmæssigt tomrum, hvis de ikke kan arbejde i en periode på grund af pludselig opstået sygdom eller en ulykke.

Kontakt os

Har du overvejet, hvilke konsekvenser det vil få, hvis du eller en af dine nøglemedarbejdere bliver uarbejdsdygtig i en længere periode? Hvem skal sørge for, at firmaet får et økonomisk pusterum til at finde sig selv igen?

Nøglepersonforsikring er en billig og fradragsberettiget forsikring, hvis du eller en anden nøgleperson bliver sygemeldt i længere tid. Forsikringen kan hjælpe til, at virksomhedens omsætning bliver opretholdt, til betaling af en vikar, til overtidsbetaling af andre ansatte eller til den skaderamtes løn.

Nøglepersonforsikringen er unik af primært tre årsager:

  • Virksomheden modtager et fast månedligt beløb i helt op til 12 eller 24 måneder
  • Virksomheden behøver ikke at dokumentere, at fraværet har medført en nedgang i omsætningen
  • Der skal blot indsendes en helbredserklæring, som den forsikrede selv har udfyldt, for at kunne tegne forsikringen
  • Der fradrages ikke for syge-/dagpenge i erstatningsudbetalingen
  • En skade skal blot kunne dokumenteres ved lægeerklæring

Forsikringen betaler – hvis du bliver uarbejdsdygtig

WTW har udviklet en nøglepersonforsikring, der tilbyder helt op til 200.000 kroner om måneden, hvis du eller en anden af firmaets nøglemedarbejdere ikke kan arbejde på grund af sygdom eller en ulykke.

Forsikringen kan dække i helt op til 2 år – og allerede efter fire ugers uarbejdsdygtighed udbetales erstatning. Hvis uarbejdsdygtigheden skyldes stress, kan forsikringen også hjælpe. Her dækker den dog først efter seks uger og i op til 6 måneder derefter, mens du kommer ovenpå igen.

Beskyt dit livsværk mod sygdom og ulykke

Alle virksomheder har en eller flere nøglemedarbejdere, der vil efterlade et fagligt og omsætningsmæssigt tomrum, hvis de ikke kan arbejde i en periode på grund af pludselig opstået sygdom eller en ulykke. At skulle undvære en nøglemedarbejders specialiserede viden og erfaring får hurtigt kontante konsekvenser.

I en virksomhed med få ansatte risikerer du selv at stå alene tilbage med arbejdsbyrden. I en større virksomhed kan opgaverne måske lettere fordeles mellem flere medarbejdere, men den fraværendes kompetencer kan være så unikke, at omsætningen ud mod kunderne alligevel påvirkes. Endelig kunne det det jo også være dig selv, der i en periode ikke kan arbejde pga. sygdom eller ulykke.

Det er nemt og billigt – og forsikringspræmien er fradragsberettiget

Forsikringen kan tegnes, hvis du er mellem 18 og 65 år og kræver ingen helbredsundersøgelse fra en læge, men blot en helbredserklæring fra den forsikrede afgivet på tro og love.

Forsikringen undtager sygdomme og andre forhold, der allerede er kendt på tidspunktet for forsikringens etablering. Skulle du have haft en sygdom tidligere i livet, men har været raskmeldt i 36 måneder, så vil forsikringen igen dække denne sygdom.

Du bestemmer selv, om forsikringen skal dække én eller flere personer – og om forsikringen skal omfatte din egen person og eventuelt en eller flere udvalgte ansatte.

Contact us