Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
About Us

Inklusion og mangfoldighed: WTW's mission

Hos WTW mener vi, at en kultur med inklusion og mangfoldighed er afgørende for vores forretning.

Kontakt os

Vores filosofi om inklusion og mangfoldighed

Hos WTW mener vi, at en kultur med inklusion og mangfoldighed er afgørende for vores forretning. Det er ikke et enkeltstående initiativ. Inklusion og mangfoldighed er fundamentalt for alt, hvad vi foretager os: Vores måde at ansætte og forfremme, samarbejdet med vores kunder og vores interne teamwork. Forklaringen er simpel: Inklusion og mangfoldighed skaber resultater.

Inklusion og mangfoldighed har direkte indflydelse på vores evne til at skabe vækst og udvikling. Derfor arbejder vi målrettet på at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle bliver hørt, respekteret og værdsat for at være dem, de er. Vi mener, at mangfoldige teams får ideer og initiativer til at blomstre, så vi træffer bedre beslutninger, er mere kreative og bedre kan hjælpe vores kunder med at løse komplekse problemer. Det er nøglen til vores konkurrenceevne – både nu og i fremtiden.

Vores vision for inklusion og mangfoldighed

Med over 45.000 medarbejdere og kunder i mere end 140 lande og er det vores vision at være den foretrukne arbejdsgiver med et stærkt teamwork. Vi bruger vores unikke perspektiv til at servicere vores kunder, stræbe efter den højeste kvalitet og gode resultater i alt, hvad vi foretager os. Vores arbejde med inklusion og mangfoldighed er spiller sammen med og understøtter vores vision.

Inklusion og mangfoldighed på tværs af virksomheden

  1. Skab en robust fødekæde for underrepræsenterede grupper
  2. Øg den generelle mangfoldighed – herunder flere kvindelige ledere
  3. Skab en inkluderende kultur, hvor man respekterer hinandens forskelligheder og glæder sig over den enkeltes unikke egenskaber

Inklusion og mangfoldighed hos WTW

Vores mission er ikke kun ord på et stykke papir. Det kan opleves hver eneste dag i vores organisation.

Pronominer er vigtige hos WTW

Vores kollegers frihed til at være sig selv på arbejdspladsen er rygraden i vores inkluderende kultur, som er sikker og respektfuld og giver alle mulighed for at trives. Og vi tror på, at dette omfatter vores transkønnede, ikke-binære og nonkonforme kolleger.

Hos WTW støtter vi at alle bliver behandlet og belønnet på en retfærdig måde, uanset kønsidentitet. Vi forstår, at køn ikke er binært (mand og kvinde), og pronominer er en vigtig del af anerkendelse af og respekt for identitet, især hos transkønnede og ikke-binære personer.

Brug af enkeltpersoners korrekte pronominer viser, at du er klar over, hvem de er, og at du respekterer dem nok til at anerkende, at de ved, hvem de er. Brug af korrekte pronominer og angivelse af dine pronominer er enkle måder at vise støtte på, være inkluderende og hjælpe os med at undgå at gøre antagelser om en persons kønsidentitet udelukkende baseret på navn eller udseende.

Når flere af os deler vores pronominer på sociale medieprofiler og i e-mailsignaturer, normaliserer vi det at være åben omkring pronominer og skaber en mere inkluderende kultur, hvor alle vores kolleger kan føle sig trygge ved at gøre det samme. Dette fremmer som resultat et sikkert og indbydende sted, hvor vores kolleger kan være og sige, hvem de er. Brug af de korrekte pronominer viser, at vi respekterer hinanden – en grundlæggende WTW-værdi – og giver vores mangfoldige gruppe af medarbejdere mulighed for at være deres sande jeg på arbejdet hver dag.

Vores globale kalender danner skaber overblik over mærkedage på tværs af kulturer og giver os mulighed for at hylde mangfoldigheden i vores virksomhed og i samfundet generelt.

We have a full vision at WTW, and that’s to be the best company we can be, and that’s for the benefit of all our stakeholders…And to accomplish this, we need that inclusive culture I’ve talked about, where everyone’s heard, everyone’s respected, everyone’s valued.”

Carl Hess (He/Him) | CEO

Globale kalender

Globale kalender
Måned (Dag) Arrangementer
September (25-27) Dive In
Oktober (10) Verdensdagen for mental sundhed
December (3) International dag for folk med handicap

Den globale kalender har også til formål at uddanne og engagere vores kolleger i en lang række mangfoldighedsemner og -events såsom vores årlige PRIDE-initiativ, der bliver fejret af WTW's medarbejdere i Europa og i Nord- og Sydamerika fra juni til august.

WTW fejrer den international kvindedag 2019

WTW's medarbejdere fejrer denne dag kvinders økonomiske, politiske og sociale fremskridt.

Vores globale og regionale inklusion og mangfoldighedsudvalg

Vores globale inklusion og mangfoldighedsudvalg – under ledelse af CEO Carl Hess og CHRO Kristy Banas – sætter standarden for vores globale initiativer inden for inklusion og mangfoldighed. Der er nedsat nationale udvalg, der omsætter de globale målsætninger til lokal handling. Udvalgene er sammensat af medarbejdere fra forskellige forretningsområder og sikrer fremdriften i vores aktiviteter inden for inklusion og mangfoldighed i hele verden, så initiativerne bliver forankret i vores processer og bidrager til opnåelsen af vores målsætninger.

Vores inklusionsnetværk

Vores inklusionsnetværk har til formål at skabe engagement og dialog med hinanden, vores kunder og samfundet, vi er en del af. Disse netværk er hjertet i vores måde at engagere og inspirere vores kolleger og i vores måde at rekruttere, fastholde og udvikle underrepræsenterede medarbejdergrupper. Alle inklusionsnetværk har to topledere tilknyttet – enten på globalt og/eller lokalt niveau – og de spiller en væsentlig rolle i at bane vejen og for netværkets mission.

Blandt de nuværende inklusionsnetværk kan nævnes:

Kvinder og fortalere — understøtter de specifikke behov, som kvindelige medarbejdere har – herunder udvikling af flere kvindelige ledere, mentorordninger og at skabe balance mellem arbejde og fritid.

LGBT+ — fremmer et støttende, respektfuldt og inkluderende arbejdsmiljø for kolleger på tværs af kønsidentitet og seksualitet. Vi ønsker at engagere LGBT+-kolleger, øge deres tilknytning til virksomheden og gøre det lettere at skabe relationer til LGBT+-personer i de samfund, hvor vi bor og arbejder.

Anerkendelse af vores indsats inden for inklusion og mangfoldighed indtil nuHuman Rights Campaigns Best Places to Work for LGBTQ Equality, 100% Corporate Equality Index 2018

Human Rights Campaign's, Corporate Equality Index, 2015 – 2018

Insurance Insider Honours The Inclusion and Diversity Award Winner 2017 Willis Towers Watson

The Insurance Insider Honours, 2017, UK

Educate. Advise. Inspire. Diversity Value Index

Talent Management Magazine, Diversity Value Index 2014 - 2017

Exelon

Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011 – 2018

Stonewall Diversity Champion

Diversity Champion Member 2015 - 2023

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Consultant of the Year, 2015

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Bloomberg Gender-Equality Index, 2019-2023

Contact us