Gå til primært indhold
About Us

Inklusion og mangfoldighed: WTW's mission

Hos WTW mener vi, at en kultur med inklusion og mangfoldighed er afgørende for vores forretning.

Kontakt os

Vores filosofi om inklusion og mangfoldighed

Hos WTW mener vi, at en kultur med inklusion og mangfoldighed er afgørende for vores forretning. Det er ikke et enkeltstående initiativ. Inklusion og mangfoldighed er fundamentalt for alt, hvad vi foretager os: Vores måde at ansætte og forfremme, samarbejdet med vores kunder, og vores interne teamwork. Forklaringen er simpel: Inklusion og mangfoldighed skaber resultater.

Inklusion og mangfoldighed har direkte indflydelse på vores evne til at skabe vækst og udvikling. Derfor arbejder vi målrettet på at skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle bliver hørt, respekteret og værdsat for at være dem, de er. Vi mener, at mangfoldige teams får ideer og initiativer til at blomstre, så vi træffer bedre beslutninger, er mere kreative og bedre kan hjælpe vores kunder med at løse komplekse problemer. Det er nøglen til vores konkurrenceevne – både nu og i fremtiden.

Vores vision for inklusion og mangfoldighed

Med over 45.000 medarbejdere og kunder i mere end 140 lande og er det vores vision at være den foretrukne arbejdsgiver med et stærkt teamwork. Vi bruger vores unikke perspektiv til at servicere vores kunder, stræbe efter den højeste kvalitet og gode resultater i alt, hvad vi foretager os. Vores arbejde med inklusion og mangfoldighed er spiller sammen med og understøtter vores vision.

Inklusion og mangfoldighed på tværs af virksomheden

  1. Skab en robust fødekæde for underrepræsenterede grupper
  2. Øg den generelle mangfoldighed – herunder flere kvindelige ledere
  3. Skab en inkluderende kultur, hvor man respekterer hinandens forskelligheder og glæder sig over den enkeltes unikke egenskaber

Inklusion og mangfoldighed hos WTW

Vores mission er ikke kun ord på et stykke papir. Det kan opleves hver eneste dag i vores organisation.

Vores globale kalender danner skaber overblik over mærkedage på tværs af kulturer og giver os mulighed for at hylde mangfoldigheden i vores virksomhed og i samfundet generelt.

Globale kalender

Globale kalender
Måned (Dag) Arrangementer
September (25-27) Dive In
Oktober Black History Month (UK)
Oktober 10 Verdensdagen for mental sundhed
December (3) International dag for folk med handicap

Den globale kalender har også til formål at uddanne og engagere vores kolleger i en lang række mangfoldighedsemner og -events såsom vores årlige PRIDE-initiativ, der bliver fejret af WTW's medarbejdere i Europa og i Nord- og Sydamerika fra juni til august.

WTW fejrer den international kvindedag 2019

WTW's medarbejdere fejrer denne dag kvinders økonomiske, politiske og sociale fremskridt.

Vores globale og regionale inklusion og mangfoldighedsudvalg

Vores globale inklusion og mangfoldighedsudvalg – under ledelse af CEO Carl Hess og CHRO Kristy Banas – sætter standarden for vores globale initiativer inden for inklusion og mangfoldighed. Der er nedsat nationale udvalg, der omsætter de globale målsætninger til lokal handling. Udvalgene er sammensat af medarbejdere fra forskellige forretningsområder og sikrer fremdriften i vores aktiviteter inden for inklusion og mangfoldighed i hele verden, så initiativerne bliver forankret i vores processer og bidrager til opnåelsen af vores målsætninger.

Vores inklusionsnetværk

Vores inklusionsnetværk har til formål at skabe engagement og dialog med hinanden, vores kunder og samfundet, vi er en del af. Disse netværk er hjertet i vores måde at engagere og inspirere vores kolleger og i vores måde at rekruttere, fastholde og udvikle underrepræsenterede medarbejdergrupper. Alle inklusionsnetværk har to topledere tilknyttet – enten på globalt og/eller lokalt niveau – og de spiller en væsentlig rolle i at bane vejen og for netværkets mission.

Blandt de nuværende inklusionsnetværk kan nævnes:

Kvinder og fortalere — understøtter de specifikke behov, som kvindelige medarbejdere har – herunder udvikling af flere kvindelige ledere, mentorordninger og at skabe balance mellem arbejde og fritid.

LGBT+ — fremmer et støttende, respektfuldt og inkluderende arbejdsmiljø for kolleger på tværs af kønsidentitet og seksualitet. Vi ønsker at engagere LGBT+-kolleger, øge deres tilknytning til virksomheden og gøre det lettere at skabe relationer til LGBT+-personer i de samfund, hvor vi bor og arbejder.

Multikulturel — fokuserer på særlige behov hos kolleger med en række baggrunde og bidrager til accept gennem uddannelse og fejring af forskellighederne i vores organisation. Forskellighederne kan fungere som en løftestang for vores evne til at servicere de kunder og samfund, hvor de samme grupper er repræsenteret.

Workability (Storbritannien og Asien) — et netværk for kolleger, der har interesse i handicap, velvære og sundhedsrelaterede temaer på arbejdspladsen. Vi er klar til at udfordre holdninger og øge forståelsen for handicap for at fjerne barriererne for personer med handicap eller kroniske sygdomme for at give handicappede personer mulighed for at udleve deres fulde potentiale.

Young Professionals (Storbritannien og Vesteuropa)— har til formål at skabe et netværk af unge, engagerede, velinformerede og karrieremindede medarbejdere, som kan være med til at skabe fremtidig succes for WTW. Gruppen tilbyder uddannelse, networking og udvikling – samt en platform for unge branchefolk, hvor de kan komme til orde og udveksle tanker og ideer.

Anerkendelse af vores indsats inden for inklusion og mangfoldighed indtil nuHuman Rights Campaigns Best Places to Work for LGBTQ Equality, 100% Corporate Equality Index 2018

Human Rights Campaign's, Corporate Equality Index, 2015 – 2018

Insurance Insider Honours The Inclusion and Diversity Award Winner 2017 Willis Towers Watson

The Insurance Insider Honours, 2017, UK

Educate. Advise. Inspire. Diversity Value Index

Talent Management Magazine, Diversity Value Index 2014 - 2017

Exelon

Diversity and Inclusion Honor Roll, 2011 – 2018

Stonewall Diversity Champion

Diversity Champion Member 2015 - 2018

International Association of Black Actuaries (IABA) Consultant of the Year 2012, 2013, 2014, 2015 Towers Watson

IABA, Consultant of the Year, 2015

Contact us