Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Flere virksomheder sender deres pensionsordning i udbud

Af Kristine Seest | 12. December 2023

Prisstigninger på pensionsmarkedet får ekstra mange virksomheder til at vælge udbud, når deres pensionsordning skal genforhandles.
Health and Benefits|Retirement
N/A

Markante prisstigninger på forsikringerne, rabatter på investeringsomkostningerne og løbende kontante tilskud har skabt øget kompleksitet i markedet for pensionsordninger. Kompleksiteten er opstået med Finanstilsynets såkaldte SUL-bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2022 for at skabe større transparens om, hvordan pensionsselskaberne prissætter deres sundheds- og ulykkesforsikringer (SUL).

»

Tidligere var prisen på forsikringerne til medarbejderne et af de konkurrenceparametre, som pensionsselskaberne frit kunne skrue op og ned for. Sådan er det ikke længere.«

Erik Kongsted | Udbudschef, WTW

»Tidligere var prisen på forsikringerne til medarbejderne et af de konkurrenceparametre, som pensionsselskaberne frit kunne skrue op og ned for. Sådan er det ikke længere. Nu skal prisen for forsikringsdækningerne afspejle den risiko, som selskabet forventer at have på virksomhedens pensionsløsning. Det har medført væsentlige prisstigninger på forsikringerne,« siger udbudschef Erik Kongsted fra WTW.

Op til SUL-bekendtgørelsen trådte i kraft 1. januar 2022 fik mange af WTW’s kunder låst deres forsikringspriser med en treårig prisgaranti. De garantier er nu ved at udløbe, og virksomhederne skal derfor forholde sig til markedet, som det ser ud nu. Det har fået mange virksomheder til at kontakte WTW, og i 2023 har WTW gennemført udbud, hvor de samlede opsparinger nærmer sig 10 milliarder kroner.

»

Det er blevet vanskeligere for den enkelte virksomhed selv at gennemskue, hvad der er den bedste løsning for deres medarbejdere«

Erik Kongsted | Udbudschef, WTW

»Det er ikke kommet bag på os, at flere virksomheder har efterspurgt udbud i år. Virksomhederne er blevet præsenteret for priser på medarbejderforsikringer, der er steget til både det dobbelte og tredobbelte. Til gengæld er der opstået nye muligheder for at opnå kompensation for prisstigningerne, så det er blevet vanskeligere for den enkelte virksomhed selv at gennemskue, hvad der er den bedste løsning for deres medarbejdere,« siger Erik Kongsted og understreger, at det generelt er blevet dyrere for en virksomhed at have en firmapensionsordning.

Kompensation for prisstigningerne

Pensionsselskaberne tilbyder kompensation for prisstigningerne på forsikringerne ved at nedsætte investeringsomkostningerne og løbende indbetale kontante tilskud på den enkelte medarbejders opsparing.

»Det er et større regnestykke at finde frem til den ordning, der overordnet set er den bedste for hele virksomhedens medarbejderstab, når der skal tages højde for variationer i både medarbejdernes lønniveau og størrelsen på deres opsparinger,« siger Erik Kongsted.

WTW bistår kunderne i udbudsprocessen ved at analysere deres ønsker og behov, ved at udvikle en skræddersyet løsning og ved at forhandle priser og betingelser med pensionsselskaberne på deres vegne.

»Otte ud af ti kunder får en ordning, der er dyrere end den, de havde tidligere. Sådan er det nu. Til gengæld ender alle WTW’s udbudskunder med at få en ordning, der er billigere end den, de for eksempel er blevet præsenteret for i det fornyelsestilbud, som de har modtaget fra deres pensionsselskab,« siger Erik Kongsted.

Flere grunde til at skifte selskab

I over halvdelen af de udbud, som WTW gennemfører, vælger kunderne at blive i deres eksisterende pensionsselskab. Andre kunder vælger at skifte pensionsselskab – enten fordi de får et bedre tilbud, eller fordi de ønsker at forny deres firmapensionsaftale, så kommunikationen til medarbejderne ikke kun handler om dyrere forsikringer, men også om, at medarbejderne skal forholde sig til deres egne forsikringsdækninger, størrelsen på deres indbetalinger og investeringen af deres opsparing.

»Før SUL-bekendtgørelsen skiftede kunderne selskab, fordi de kunne få en bedre og billigere ordning. Den historie er der ikke længere nogen virksomheder, der kan fortælle deres medarbejdere. Nu spiller faktorer som tilfredshed med pensionsselskabets afkast og behovet for fornyelse også en rolle, når der skiftes til et nyt pensionsselskab,« siger Erik Kongsted.

I de aftaler, der er blevet lukket i 2023, er det en ny tendens, at virksomhederne stiller større krav til, at deres pensionsordning skal bidrage positivt til medarbejdernes trivsel og sundhed, den grønne omstilling og til menneskerettighederne. Flere virksomheder har valgt, at op til halvdelen af deres medarbejderes opsparing som standard skal placeres i de mere bæredygtige ESG-investeringsprodukter. Herefter er det op til medarbejderne selv at beslutte, om denne andel skal være højere eller lavere.

Når en firmaordning er forhandlet på plads, kan medarbejderne foretage individuelle justeringer – både af forsikringsdækningerne og investeringen af deres opsparing. Ud over den individuelle rådgivning inviterer WTW løbende til webinarer, hvor firmapensionskunder og deres medarbejdere kan få viden om investering af deres opsparing og om selskabernes bæredygtige investeringsprodukter.

Download
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Sundhed og personalegoder Firmapensionsordning Denmark
Contact us