Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Virksomheder gør brug af uvildig rådgivning ved alvorlig sygdom

Af Kristine Seest | 5. Marts 2024

Erstatningssager om tab af erhvervsevne og kritisk sygdom bliver i stigende grad håndteret korrekt af pensionsselskaberne, men sagerne er ofte komplekse og involverer mange parter, så virksomhederne efterspørger fortsat rådgivning, når deres medarbejdere bliver alvorligt syge.
Claims
N/A

Medarbejderne er godt forsikret, og pensionsselskaberne er blevet bedre til at udbetale det korrekte erstatningsbeløb. Alligevel er der stadig behov for at tage WTW’s uvildige rådgivere i Corporate Care med på råd, når en medarbejder kommer til skade eller bliver alvorligt syg. Det handler nemlig ikke kun om at få det økonomiske på plads, men i lige så høj grad om at hjælpe den pågældende medarbejder meningsfuldt videre i arbejdslivet.

BK Medical og GE Healthcare producerer hospitalsudstyr og gør som kunde i WTW løbende brug af rådgivningen fra Corporate Care.

»Vi er rigtig godt forsikret, og det betyder, at vores medarbejdere er supergodt stillet økonomisk, hvis de er så uheldige at blive syge enten midlertidigt eller mere alvorligt med en kronisk eller livstruende sygdom. I de her situationer handler det derfor ikke kun om økonomi, men om at finde en god løsning til den berørte medarbejder,« siger Head of HR Denmark Kith Krog fra BK Medical og GE Healthcare, der har 400 medarbejdere i Danmark.

Kith Krog fremhæver, at det kræver indsigt i regler og muligheder at finde frem til en løsning, der giver mening for både medarbejder og virksomhed.

Det handler ikke kun om økonomi, men om at finde en god løsning til den berørte medarbejder”

Kith Krog | Head of HR Denmark i BK Medical og GE Healthcare

»Vi oplever, at medarbejdere, der er blevet ramt af kritisk sygdom, ønsker at fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, også selvom de ikke længere er i stand til at passe deres gamle job. Her hjælper rådgiverne i Corporate Care os med at afdække alle relevante muligheder, inden vi træffer en endelig afgørelse om, hvad der skal ske i den konkrete situation. Og WTW’s rådgivere er virkelig gode til at finde gode, alternative løsninger, som vi ikke selv var kommet frem til,« siger hun.

Når en medarbejder bliver kritisk syg eller kommer alvorligt til skade og mister evnen til at passe sit arbejde, så starter en proces, der både involverer pensionsselskab og kommune. Papirer skal udfyldes, og spørgsmål skal besvares. For en HR-afdeling kan det være en udfordring at kende alle detaljer inden for det offentlige – blandt andet fleksjob og seniorordninger – og så kan rådgiverne i Corporate Care være en stor hjælp.

En kæmpe tryghed

Industrivirksomheden LINAK med 1250 medarbejdere i Danmark – heraf 650 funktionærer, som er omfattet af pensionsordningen – udvikler højteknologiske løsninger til blandt andet hospitaler, byggeriet og energisektoren og har som kunde i WTW også gjort brug af rådgivningen i Corporate Care.

»Jeg har mange års erfaring med pensionsordningen i LINAK, og det er en kæmpe tryghed, at vi har den her rådgivningsmulighed. I komplekse sager, når der er en medarbejder, der er så uheldig ikke længere at kunne passe sit arbejde og for eksempel skal i et ressourceforløb, så er hjælpen der bare,« siger manager Tove Davidsen fra LINAK Finance Payroll.

Hun understreger fordelen i, at rådgiverne i WTW følger den individuelle sag helt tæt.

Det er rart, at rådgiverne hjælper og har mulighed for at følge op både over for os og vores pensionsselskab”

Tove Davidsen | Manager, LINAK Finance Payroll

»Vi har kun gode oplevelser, og det er også det, vi hører fra berørte medarbejdere, der selv har haft direkte kontakt med rådgiverne i WTW. Der er et godt samarbejde og parløb. Hvis en sygemeldt medarbejder ikke lige har fået sendt de rigtige papirer på det rigtige tidspunkt, så er det rart, at rådgiverne hjælper og har mulighed for at følge op både over for os og vores pensionsselskab,« siger Tove Davidsen.

Der kan også være behov for rådgivning, hvis der opstår tvivl om erstatningssager, og så er WTW’s socialrådgivere og skaderådgivere klar til at hjælpe. Rådgiverne svarer på spørgsmål og vejleder, så sagen bliver håndteret bedst muligt i forhold til både lovgivningen og vilkårene i virksomhedens pensionsordning.

Mere korrekt udbetaling

WTW udarbejder hvert år en samlet opgørelse over de sager, hvor der er søgt om udbetaling fra pensionsselskabet, og hvor WTW’s uvildige rådgivere har været involveret på kundens vegne. Det er enten medarbejderen selv eller virksomhedens HR-afdeling, der henvender sig, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en afvisning fra pensionsselskabet eller størrelsen på erstatningsbeløbet er korrekt.

Antallet af problemfyldte sager, hvor Corporate Care bistår kunderne, er stort set uændret gennem årene. Dog viser WTW’s opgørelse for 2023, at det samlede beløb, som pensionsselskaberne fejlagtigt er kommet frem til i deres første afgørelse, er lavere end tidligere. I 2023 fandt WTW fejl for lidt over to millioner kroner. Til sammenligning behandlede WTW i de fem foregående år i alt 60 sager og fandt fejl for over 11 millioner kroner om året i gennemsnit.

»Det er positivt for vores kunder, at det generelle billede viser en mere kompetent sagsbehandling fra pensionsselskabernes side. Når det er sagt, så viser antallet af sager, at der stadig er stor brug for os som kundens uvildige sparringspartner, når forsikringen skal i brug,« siger Nefer Stensballe, leder af WTW Corporate Care.

WTW hjælper også kunder, når de oplever problemer med deres sundhedsforsikring. Corporate Care har i 2023 behandlet 86 sager efter henvendelser fra kunder, der har fået afvist deres ønske om behandling. I 45 af sagerne har WTW vurderet, at der var grund til at klage over sundhedsforsikringsselskabets afgørelse, og i 34 af klagesagerne har WTW fået medhold i klagen, og selskabet har foretaget en ny vurdering af sagen og ændret afgørelsen til fordel for kunden.

Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Claims Denmark
Contact us