Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Gode takter på aktiemarkederne

Af Martin Wex | 10. Oktober 2023

2023 har vist sig fra sin bedste side, når det gælder kursudviklingen på aktier og obligationer, og det har skabt pæne afkast på de fleste pensionsopsparinger.
Investments|Retirement
N/A

5,5 til 10,7 procent. Det er afkastspændet på pensionsopsparingen fra januar til august 2023 for alle med mere end 30 år til pensionering og deres pensionsopsparing investeret med middel risiko i et såkaldt livscyklusprodukt, hvor risikoen automatisk bliver nedtrappet, når pensionsalderen nærmer sig.

Det er en god nyhed for de mange pensionsopsparere, der måtte se deres opsparing skrumpe ind i løbet af 2022, hvor samtlige pensionsselskaber kørte med negative afkast – uanset hvilken risikoprofil kunden havde valgt.

Hidtil i 2023 er det først og fremmest Nordea Pension, der har gjort sig heldigt bemærket med det højeste afkast blandt både de almindelige og de mere bæredygtige investeringsprodukter. De almindelige produkter, Profilpension og Profilpension Mix, har leveret afkast på 10,1 og 10,7 procent, mens det bæredygtige Formålspension har givet et afkast på 8,7 procent.

Omvendt har Velliv været mindre heldig med investeringerne i det aktivt forvaltede investeringsprodukt, VækstPension Aktiv, hvor afkastet blot har været på 5,6 procent, mens PFA med et afkast på 5,5 procent på PFA Klima Plus har leveret det laveste afkast blandt de mere bæredygtige investeringsprodukter.

»2023 har været et rimelig godt år med pæne afkast på både aktier og obligationer flere steder i verden, så pensionsselskaberne har haft gode muligheder for at sikre deres kunder et pænt afkast. Når Nordea Pension alligevel har klaret sig lidt bedre end de øvrige pensionsselskaber, så skyldes det ifølge Nordea selv, at de har valgt at investere i korte obligationer med lav rentefølsomhed. Det har de vundet på i et marked med stigende renter,« siger investeringsekspert Bo Henriksen fra WTW.

First illustration Figuren viser afkastet fra 1. januar til 31.
august 2023 på pensionsselskabernes almindelige og mere bæredygtige livscyklusprodukter med mellem risiko og mere end 30 år til pensionering
Afkast fra 1. januar til 31. august 2023 på pensionsselskabernes almindelige og mere bæredygtige livscyklusprodukter med mellem risiko og mere end 30 år til pensionering

Stigninger i øst og vest

Internationalt set er det først og fremmest de japanske aktier, der er steget voldsomt. Kursen på det japanske Nikkei 225-indeks rundede i maj 30.000 for første gang siden 1990, og frem til og med august har den samlede stigning i 2023 været på 25,3 procent. Også de amerikanske aktier har klaret sig godt og givet et positivt afkast på 18,7 procent. Omvendt har danske aktier haft et skuffende år med et meget beskedent afkast på 2,1 procent.

»Stigningerne på aktiemarkederne har været meget ujævnt fordelt – både på lande og sektorer. Indtil videre er det de amerikanske teknologiaktier – herunder virksomheder inden for Artificial Intelligence – der har oplevet de allerstørste stigninger,« siger Bo Henriksen.

Obligationsmarkederne har også givet positive afkast – især de lidt mere risikobetonede obligationstyper, højrente- og Emerging Markets-obligationer, der har givet afkast på 6,7 og 3,3 procent fra januar til august 2023.

Second illustration Figuren viser afkastet på aktier og obligationer fra 1. januar til 31. august 2023
Afkast på aktier og obligationer fra 1. januar til 31. august 2023

WTW tilbyder løbende webinarer, der giver indblik i mulighederne for at investere sin pensionsopsparing hos de fem kommercielle pensionsselskaber – AP Pension, Danica Pension, Nordea Pension, PFA og Velliv – og også webinarer om fordele og ulemper ved bæredygtige investeringer. Se mere på wtw event denmark.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Positive momentum in the financial markets PDF .2 MB
Forfatter

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Investering Firmapensionsordning Denmark
Contact us