ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การส่งเสริมประสิทธิภาพและแรงจูงใจให้กับพนักงานฝ่ายขาย

ทีมที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพและแรงจูงใจให้กับพนักงานฝ่ายขายของ WTW พร้อมช่วยองค์กรคุณในการจัดทำกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการพนักงานฝ่ายขายและรางวัลตอบแทนเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร

ติดต่อเรา

แม้ว่าทีมฝ่ายขายขององค์กรจะเป็นทีมที่มีความสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด อีกทั้งยังเป็นทีมที่ทำหน้าที่พบปะกับลูกค้า แต่การจัดการด้วยความเชี่ยวชาญ การสร้างความผูกพันและแรงบันดาลใจของพนักงานทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายให้บริการลูกค้า กลับเป็นเรื่องที่ท้าทายกว่าที่เคยเป็นมา ดังนั้น เราจึงพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรของคุณเพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์และโปรแกรมเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพของพนักงานฝ่ายขาย ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้องค์กรมีความพร้อมในการแข่งขัน

เราช่วยทำให้กลยุทธ์การขายขององค์กรมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมที่เน้นศักยภาพของพนักงานฝ่ายขาย แนวทางที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพพนักงานฝ่ายขายของ WTW มีดังนี้

  • ผลตอบแทนของการขาย: กำหนดรางวัลผลตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อดึงดูดและสร้างแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายขาย ค้นหาหนทางที่จะสร้างแรงจูงใจในลักษณะที่ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการขายที่ไม่เหมาะสมได้อย่างลงตัว เราพร้อมช่วยองค์กรให้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของแผนการสร้างแรงจูงใจพนักงานขององค์กร พร้อมกับสร้างสรรค์แผนการสร้างแรงจูงใจและโปรแกรมรางวัลตอบแทนใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

  • การออกแบบทีมฝ่ายขายและการดำเนินงาน: ค้นหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทีมพนักงานฝ่ายขาย เราพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรเพื่อกำหนดบทบาทด้านการขายให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า

  • การบริหารจัดการพนักงานฝ่ายขาย: ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมพร้อมทำหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายด้วยแนวทางการกำหนดโครงสร้างและตำแหน่งงานของเราซึ่งพร้อมออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร เราพร้อมช่วยองค์กรประเมินบทบาทงานให้เหมาะสมกับพนักงานที่มีทักษะความสามารถ พร้อมช่วยองค์กรกำหนดระดับค่าตอบแทนและช่วยระบุทักษะที่สำคัญของพนักงานเพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

บริการของเราเริ่มต้นจากการรวบรวมมุมมองความคิดเห็นของพนักงาน จากนั้นนำเสนอข้อมูลสู่ผู้บริหารเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกัน เราพร้อมช่วยองค์กรสร้างสรรค์โปรแกรมการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมแนวทางการกำกับดูแลด้านผลตอบแทนพนักงาน

เราพร้อมช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพทีมฝ่ายขาย ติดต่อเรา

Contact us