ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
main content, press tab to continue
บริการ

การวิเคราะห์ข้อมูลเงินเดือนที่สามารถกำหนดเองได้

ข้อมูลเงินเดือนที่ได้จากการสำรวจเป็นกุญแจที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ เสริมด้วยบริการของ WTW ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรโดยยึดตามข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลจากแบบสำรวจพนักงาน เพื่อช่วยให้องค์กรตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลตอบแทนของพนักงานจะต้องคอยติดตามข้อมูลตลาดงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องและจะต้องมีความเข้าใจว่าแนวโน้มต่าง ๆ นั้นส่งผลต่อสมรรถนะองค์กรในการเป็นนายจ้างที่หลายคนเลือกอย่างไรบ้าง อุปสรรคและข้อท้าทายที่ซับซ้อนขึ้นทำให้องค์กรต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่ตอบโจทย์ความต้องการและนำผลลัพธ์ไปสู่การปฏิบัติได้จริง ด้วยข้อมูลการสำรวจที่ล้ำหน้ากว่าใครพร้อมกับข้อมูลสำคัญตรงความต้องการของเรา WTW พร้อมช่วยองค์กรค้นหาคำตอบของคำถามสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น

 • องค์กรของคุณมีข้อมูลการตลาดที่ตรงตามภูมิศาสตร์ อุตสาหกรรม ขนาด หรือกลุ่มองค์กรที่คล้ายคลึงกันที่จะช่วยให้องค์กรตัดสินใจเกี่ยวกับเงินเดือนของทั้งผู้บริหารและพนักงานคนอื่นหรือไม่
 • องค์กรของคุณมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมที่ช่วยให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
 • องค์กรของคุณมอบรางวัลจูงใจเพื่อตอบแทนพนักงานที่คู่ควรอย่างเหมาะสมหรือไม่
 • โปรแกรมการดูแลสุขภาพ การเกษียณอายุและความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรคู่แข่ง และองค์กรคู่แข่งมีข้อเสนอที่ดีกว่าหรือไม่
 • องค์กรคุณมีข้อมูลเงินเดือนที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านงานที่เป็นที่ต้องการสูงและด้านทักษะระดับพรีเมียมหรือไม่
 • องค์กรของคุณมีข้อมูลคุณภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจในการประเมินความเหมาะสมของการออกแบบโครงสร้างองค์กรหรือไม่

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจสุดล้ำในด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานของ WTW เพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการถือว่ามีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้องค์กรก้าวสู่การเป็นนายจ้างที่ใคร ๆ ก็อยากทำงานด้วยได้สำเร็จ ทีมข้อมูลการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านผลตอบแทนของเราพร้อมช่วยให้องค์กรของคุณก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เน้นตามตลาดที่จะช่วยให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและจัดการกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราพร้อมให้บริการด้วยบริการที่หลากหลายและครอบคลุม ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบกำหนดเองได้ไปจนถึงเครือข่ายที่ปรึกษาด้านการทำงานและผลตอบแทนพนักงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เงินเดือน

เข้าถึงข้อมูลค่าตอบแทนและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพเหนือกว่าใคร เพื่อให้องค์กรของคุณตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารพนักงาน ดังนี้

 • การเข้าถึงชุดข้อมูลพร้อมกับรายงานสรุปผล
 • การจับคู่งานและการระบุกลุ่มองค์กรที่คล้ายคลึงกัน การช่วยเหลือและฝึกอบรมด้านการสำรวจข้อมูล และการกำหนดข้อมูลเปรียบเทียบแบบกำหนดเอง
 • การเลือกกลุ่มองค์กรที่คล้ายคลึงกันและ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลตามอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกำหนดเองที่ผสมผสานตำแหน่ง ระดับ ความเชี่ยวชาญ และเกรดงานทั่วโลก
 • การวิเคราะห์ข้อมูลโดยปรับตามขอบเขต (เช่น รายได้ สินทรัพย์ ขนาดพนักงาน)
 • การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แบ่งตามภูมิศาสตร์และเปรียบเทียบการจ่ายเงินแบบ "ไร้พรมแดน"
 • การวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่เทียบกับคู่แข่งได้ การวิเคราะห์ความเสมอภาคภายในองค์กรและข้อคิดเห็นของพนักงาน (เช่น การทบทวนค่าตอบแทนปัจจุบันเทียบกับตลาด การวิเคราะห์ช่องว่างด้านต่าง ๆ )
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ประเมินข้อมูลแบบเจาะลึก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเงินเดือน เงินรางวัลจูงใจประจำปี และเงินสดระยะยาว และเงินรางวัลจูงใจในรูปแบบการให้หุ้น เพื่อให้องค์กรจัดการด้านค่าตอบแทนของผู้บริหารได้อย่างเหมาะสมด้วยข้อมูลเชิงลึกในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • การเลือกกลุ่มองค์กรที่คล้ายคลึงกันและ/หรือข้อมูลจากการวิเคราะห์ตามอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบปีต่อปี (เช่น การทบทวนประสิทธิภาพขององค์กรและ/หรือพนักงาน)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกำหนดเองที่ผสมผสานข้อมูลเปรียบเทียบ ระดับตำแหน่งงาน และเกรดงานทั่วโลก
 • การวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลแบบ “ไร้พรมแดน”
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจ่ายสูงสุด การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารทั้งหมด
 • ข้อมูลการสำรวจที่มาพร้อมกับการทบทวนข้อมูลที่มีการเปิดเผย
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจ่ายแบบปรับตามขอบเขตและแบบคาดการณ์
การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูลผลประโยชน์และนโยบายทรัพยากรบุคคล

การนำเอานโยบายและแนวปฏิบัติของงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีการเปรียบเทียบกับองค์กรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรเข้าใจเกี่ยวกับ Total Rewards และแนวปฏิบัติของงานด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • ชุดข้อมูลและการรายงาน (เช่น การกำหนดประเภทของผลประโยชน์ การมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ สถานะการได้รับผลประโยชน์)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มองค์กรที่คล้ายคลึงกันและ/หรืออุตสาหกรรมที่กำหนดเองได้
 • การวิเคราะห์ข้อมูลผลประโยชน์แบบเทียบเคียง (เช่น การทบทวนข้อมูลผลประโยชน์ปัจจุบันเทียบกับตลาด การวิเคราะห์ช่องว่างต่าง ๆ )
แนวปฏิบัติด้านการวางแผนงบประมาณเงินเดือน

แบบสำรวจการวางแผนงบประมาณเงินเดือนสุดล้ำของ WTW พร้อมช่วยให้องค์กรของคุณวางแผนด้านค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันแนวโน้มของตลาดได้ทันท่วงที ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริงและที่คาดการณ์ไว้ทั่วโลก ดังนี้

 • การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนตามผลการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด และข้อตกลงร่วม การเลื่อนตำแหน่ง และการปรับตามค่าครองชีพ
 • ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญและผลกระทบที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนด้านเงินเดือน
 • การเปลี่ยนแปลงด้านเงินเดือนและผลการทำงานโดยรวมและตามกลุ่มพนักงาน
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานแบบปีต่อปี
 • การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มองค์กรและ/หรืออุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันแบบกำหนดได้
 • การออกแบบโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนและการวางแผนการขึ้นเงินเดือน
 • คุณสมบัติพิเศษ เช่น นโยบายการทำงานออนไลน์และผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ
แนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทนเพื่อจูงใจ

เราพร้อมช่วยให้องค์กรของคุณออกแบบโครงสร้างด้านค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจที่จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของพนักงานและสอดคล้องกับผลการทำงาน ด้วยแนวปฏิบัติด้านการจูงใจเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพของ WTW ที่เราวิเคราะห์ข้อมูลจากการออกแบบแผนงานการสร้างสิ่งจูงใจในแต่ละปี รวมถึงนโยบายด้านการสร้างแรงจูงใจในระยะยาวและการรายงานผลด้านแนวปฏิบัติของเราด้วย ดังนี้

 • การมีส่วนร่วมด้านสิ่งจูงใจทั้งการมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ และสถานะการได้รับผลประโยชน์
 • การออกแบบสิ่งจูงใจในแต่ละปี (เช่น เงินทุน วัดตามตำแหน่งงาน วัดตามผลการทำงาน)
 • การออกแบบสิ่งจูงใจระยะยาว (เช่น แบบผสม แบบกำหนดจำนวนปีที่ทำงานกับองค์กร/แบบปรับเพิ่มขึ้นแต่ละปี วัดตามผลการทำงาน)
 • การกำหนดประเภทของแผนการจูงใจระยะยาว (เช่น หุ้นขององค์กร/SARs หุ้น/หน่วยแบบจำกัด เงินสด/หุ้นตามผลงาน)
 • แนวโน้มและตำแหน่งงานตามช่วงเงินเดือน การรายงานหรืออายุงาน และเกรดงานทั่วโลก
การศึกษาและแบบสำรวจสั้น ๆ ด้าน Total Rewards ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

เราพร้อมช่วยองค์กรของคุณด้วยข้อมูลการวิเคราะห์แบบเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้องค์กรเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดสุดพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการด้านพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านค่าตอบแทนของเรา ดังนี้

 • แบบสำรวจเฉพาะกลุ่มที่ปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการทั้งด้านเป้าหมายและเนื้อหาการสำรวจ
 • แนวทางการสำรวจที่ยืดหยุ่นที่พร้อมเปิดรับทุกความต้องการ (เช่น ด้วยโมเดลความร่วมมือ รวมถึงงบประมาณและระยะเวลารูปแบบต่าง ๆ )
 • เนื้อหาแบบสำรวจรวมถึงการออกแบบ การรวบรวมข้อมูลและการรายงานที่ปรับเปลี่ยนได้
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ
การทบทวนประสิทธิภาพขององค์กร

ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของโครงสร้างองค์กรของคุณ รวมถึงแนวทางการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมกับเสริมสร้างการออกแบบองค์กร ปรับตำแหน่งงานและกรอบการทำงานด้วยข้อมูลเปรียบเทียบและการวิเคราะห์เกี่ยวกับพนักงานที่ออกแบบให้ตรงตามความต้องการขององค์กร

 • การปรับตำแหน่งงานด้วยระบบเกรดงานทั่วโลกที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งงานภายในองค์กร
 • การตั้งชื่อตำแหน่งงานตามระดับการรายงาน/ตำแหน่งและเกรดงานทั่วโลก
 • การแบ่งจำนวนพนักงานตามประเภทพนักงาน หน้าที่ และพื้นที่ทำงาน
 • ขอบเขตของการควบคุม อัตราส่วนระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน และการวิเคราะห์ช่องว่าง
 • โครงสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
 • ต้นทุนด้านค่าตอบแทนตามประเภทพนักงาน หน้าที่ และพื้นที่ทำงาน
 • ความหลากหลายทางเพศและการกระจายกลุ่มอายุพนักงาน (ขึ้นอยู่กับภูมิภาค)

การผสมผสานระหว่างข้อมูล เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาที่มากด้วยประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานจะช่วยให้องค์กรสร้างสรรค์รูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหมือนใคร ด้วยศักยภาพของโซลูชันที่เราออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรที่ผสมผสานทั้งความเชี่ยวชาญของมนุษย์และเทคโนโลยีไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

Contact us