Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

WTW Motor & Motor Tung

Det är stor skillnad på att ha en försäkring och att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram WTW Motor & Motor Tung.

Kontakta oss

WTW Motor och WTW Motor Tung är motorfordonsförsäkringar som sparar kostnader och förenklar din vardag. Du får rätt skydd till rätt pris, en övergripande administration och bättre förhandlingsläge vid skada.

Förutom själva försäkringslösningarna bistår vi även våra kunder vid stora komplexa skador samt genom preventivt arbete både med uppföljning av skadestatistik och vid behov även aktivt arbete ute hos kund.

Varför WTW Motor?

 • Fri körsträcka
  Det finns ingen begränsning i hur långt fordonet/fordonen kan eller får köras.
 • Deklarationsförsäkring
  Nyanskaffning och fordonsbyten av oregistrerade fordon rapporteras en gång per år. Köp eller avyttring av registreringspliktiga fordon inhämtas med automatik från Transportstyrelsen.
 • Avräkning
  Avräkning eller fordonsavstämning, sker en gång per år. Detta innebär att fordon som köpts under året per automatik blir försäkrade från första dagen men avräkningen sker årsvis.
 • Maskinskadeförsäkring
  Gäller för personbil/lätt lastbil tills fordonet är 10 år eller har gått 20 000 mil.

Varför WTW Motor Tung?

 • Fri körsträcka
  Det finns ingen begränsning i hur långt fordonet/fordonen kan eller får köras.
 • Deklarationsförsäkring
  Nyanskaffning och fordonsbyten av oregistrerade fordon rapporteras en gång per år. Köp eller avyttring av registreringspliktiga fordon inhämtas med automatik från Transportstyrelsen.
 • Avräkning
  Avräkning eller fordonsavstämning, sker en gång per år. Detta innebär att fordon som köpts under året per automatik blir försäkrade från första dagen men avräkningen sker årsvis.
 • Viltolycka
  Om viltolyckan är framme reduceras vagnskadesjälvrisken med 10 % av ett prisbasbelopp om godkänd viltavvisare är monterat på fordonet.
 • Vinterväghållning
  Fast monterade aggregat, både egna samt lånade, avsedda för vinterväghållning, reducerar vagnskadesjälvrisken med 5 % av ett prisbasbelopp.
 • Stöld
  DNA-märkning är ett bra sätt att förhindra stöld av fordon. Med godkänd DNA-märkning reduceras stöldsjälvrisken med 50 %.

Dessutom ingår följande i WTW Motor och WTW Motor Tung:

 • Omvärldsbevakning av såväl försäkringsbolag som utvecklingen inom motorfordonsbranschen
 • Regelbunden upphandling för att säkerställa generösa villkor och konkurrenskraftiga premier
 • Aktiv skadeuppföljning för att kartlägga trender och tendenser inom skador
Contact us