Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

WTW WIP - färdiga försäkringslösningar

Vi erbjuder färdiga försäkringsprodukter genom Willis Towers Watson Insurance Pool. Vårt koncept bygger på att kunder som har ett fåtal eller inga skador de senaste åren, samt en välskött verksamhet, kan försäkras via våra WIP-produkter. På så sätt får kunden ingå i ett kollektiv vilket kan ge bättre premier och villkor än placering direkt via de traditionella försäkringsgivarna.

Kontakta oss

Produkterna erbjuds främst till organisationer med huvudkontor i Sverige och dotterbolag inom EU/EES. För dotterbolag i övriga världen som ska inkluderas i försäkringsskyddet från Sverige så kan vi lösa det med respektive försäkringsbolags nätverk.

De olika försäkringsprodukterna ger mycket omfattande skydd för:

  • Egendom & avbrott
  • Allmänt ansvar & produktansvar
  • Transport
  • Vd & styrelseansvar
  • Förmögenhetsbrott
  • Tjänsteresa

Produkterna kan kombineras eller väljas separat.

För att få ingå i WIP-kollektivet krävs att organisationen har en bra skadehistorik och ett strukturerat sätt att arbeta med riskminimering. Vi behöver därför information om tidigare skador. Ett förenklat frågeformulär fylls i för att få offert från respektive försäkringsgivare.

För rådgivning avseende riskminimering och skadeförebyggande arbete, är vi naturligtvis gärna behjälpliga med våra kompetenta riskingenjörstjänster.

Genomtänkta produkter med flexibilitet

Våra WIP-produkter bygger på en genomtänkt standardprodukt för organisationens olika risker, där vi har möjlighet att anpassa limiter och göra utökningar för särskilda verksamheter. Produkterna anpassas också utifrån storlek, exponering och önskade tillval.

Administrationen sköts av Willis Towers Watson

Samtliga försäkringsprodukter administreras av Willis Towers Watson i våra egna system. Vi utfärdar alla försäkringshandlingar och tar fram certifikat, fakturor osv. Med andra ord tar vi över en stor del av försäkringsgivarnas administration och kunden får alla olika lösningar i samma försäkringshandling vilket ger en bra översikt. Kunden får också en kontaktperson hos oss som kan besvara eventuella frågor.

Mervärden

Alla produkter upphandlas regelmässigt på den svenska försäkringsmarknaden där vi har tillgång till alla försäkringsgivare. Respektive försäkringsgivare för produkterna som ingår i WIP har valts utifrån:

  • Breda villkor med specifika utökningar framtagna av Willis Towers Watson
  • Bra och genomarbetade omfattningar som kan utformas efter företagets storlek och exponering
  • Regelbunden upphandling för att säkerställa att villkoren är de bästa
  • Kompetent Underwriting och skadehantering hos valda givare

Vid behov finns även möjlighet att teckna försäkringsprogram för hela koncernen, dvs. även för dotterbolag inom EU/EES; USA/Kanada och övriga världen.

Contact us