Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

Internationella program

Vi hjälper organisationer med internationella program för riskhantering och försäkring. Med dedikerade kundteam i våra internationella nätverk och med närvaro i över 140 länder, samt med erfarenhet från fler än 2500 multinationella kunder kan vi erbjuda en genomgående hög servicestandard och koordinering gentemot våra kunder, både lokalt och globalt.

Kontakta oss

Organisationer som expanderar internationellt ser ofta affärsmöjligheter i nya marknader, men inte alltid vilka olika typer av risker en sådan expansion innebär. Vi hjälper våra kunder med internationella program för riskhantering och försäkring för att hantera detta.

Eliminering av risker

Normalt är möjligheterna större än riskerna. Ändå ser de flesta organisationer behovet av att arbeta med riskhantering: dels för att underlätta rätt affärsbeslut och dels för att den etablerade verksamheten ska drabbas av så få affärskritiska störningar som möjligt.

Oavsett om verksamheten precis blivit internationell, expanderat till nya marknader, eller om det finns behov av att uppgradera befintliga försäkringslösningar kan Willis Towers Watson stå till tjänst.

Kompetens och kunskap om olika länders behov, lagstiftning/regelverk, skatter samt compliance-krav finns sedan lång tid inom Willis Towes Watson. Fördelar som bättre central kontroll hos våra kunder, säkerställande av likvärdigt skydd för hela koncernen, högre limiter via masterskydd samt andra stordriftsfördelar är väl beaktade hos oss.

Anpassad lokal service

Tillsammans med våra kunder etablerar vi internationella program för riskhantering och försäkring. Omfattningen styrs utifrån varje organisations enskilda behov, risktolerans och önskemål. Willis Towers Watsons globala nätverk erbjuder anpassad lokal service (på lokalt språk) utifrån koncernönskemål, säkerställer god lokal standard samt ser över eventuella utökningar enligt lokala önskemål.

Programstyrning sker från Willis Towers Watson på uppdrag av kundens moderbolag med hjälp av kundansvarig Client Executive och Client Advisor.

Contact us