Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

Evenemangsrisker

Vi hjälper organisationer att försäkra och hantera plötsliga och oförutsedda händelser som medför att evenemang inte kan genomföras eller måste flyttas.

Kontakta oss

Willis Towers Watson har en gedigen erfarenhet av evenemangsrisker. Vid större evenemang, konferenser och bolagstämmor investerar ofta arrangörer miljonbelopp i hyror, annonsering, gager och så vidare. Om en plötslig och oförutsedd händelse inträffar som medför att evenemanget inte kan genomföras eller måste flyttas, innebär det ofta stora kostnader för arrangören.

Genom en avbrottsförsäkring för evenemang ersätts förluster och merkostnader för att kunna genomföra evenemanget.

Det är också möjligt att försäkra situationer som att en artist blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall när det omöjliggör genomförandet av evenemanget som planerat. Försäkringen ersätter kostnader och ibland även utebliven vinst om exempelvis en spelning eller hela turnén måste ställas in, skjutas upp eller flyttas.

Vi kan också hjälpa till med ansvarsförsäkringar vid evenemang, olycksfallsförsäkring för deltagare och personal, teknisk utrustning samt även Prize Indemnity-försäkring där ersättning utgår som vinstbonus vid tävlingsarrangemang.

Contact us