Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Tjänst Service

Entreprenadförsäkring

Willis Towers Watson är världens största mäklare av entreprenadförsäkring. I Sverige är vi det enskilt största och mest erfarna teamet avseende större och komplexa industriella risker.

Kontakta oss

Entreprenadverksamhet ställer stora krav på samtliga inblandade parter, såväl finansiella som legala. Det finns många olika sätt att strukturera en riskhanteringslösning, antingen via en försäkring eller genom annan transferering.

I Sverige har vi utformade grupper med experter på Entreprenad och Ansvar för att stötta området och säkerställa hög service. Genom vår gedigna erfarenhet och befintliga kundportfölj arbetar vi dagligen med entreprenörer, byggherrar/beställare, konsulter samt långivare.

Willis Towers Watsons globala nätverk

Genom ett stort egenägt nätverk kan vi genom vårt Global Construction Centre of Excellence även ge spetskompetens kring specifika risktyper eller projekt i särskilt exponerade områden samt erhålla kapacitet från samtliga globala försäkringsgivare.

Försäkringsrådgivarens roll

Vi hjälper organisationer att planera för, placera och sedan även löpande hantera såväl skador och övriga riskfrågor. Willis Towers Watson kan även vara behjälpliga med legala frågor kopplade till exempelvis kontrakt, administrativa föreskrifter (AF) -delar eller andra branschavtal. Vi har flera rådgivare i den svenska organisationen med lång erfarenhet från entreprenadverksamhet samt ett stort team riskingenjörer som kan vara behjälpliga kring skadeförebyggande arbete, riskbesiktningar och vid skador.

Olika försäkringslösningar

Precis som projekt skiljer sig från varandra så skiljer sig försäkringslösningarna. Under såväl projekterings- som utförandefasen kan en försäkringslösning antingen kontrolleras av byggherren eller genom entreprenören. Beroende på om kunden är ett fastighetsbolag, en teknisk konsult, en tillverkande industri, ett byggbolag eller exempelvis en installatör så varierar kraven, behov av lösning och den rådgivning vi ger. Det finns skräddarsydda projektspecifika lösningar, men alltmer vanligt blir även att hjälpa kunderna sy ihop årliga portföljlösningar för att säkerställa ett bra grundskydd i en kostnadseffektiv försäkringslösning. Utifrån kundens behov ser vi till att skapa en optimal lösning.

Contact us