Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Produkt Product

UPPDAGA Dolda fel

Willis Towers Watson har i samarbete med ledande fastighetsmäklarföretag tagit fram en dolda felförsäkring.

Kontakta oss

Som säljare av en fastighet har du skyldighet att ersätta köparen för dolda fel som denne upptäcker inom tio år efter tillträdet. Detta oavsett hur många gånger fastigheten säljs efter att du har flyttat ut.

Ett dolt fel kan vara allt från skadedjur och mögel till fuktskador och konstruktionsfel, och kan resultera i stora kostnader som du som säljare kan vara skyldig att betala.

Försäkringen tar (med vissa undantag) över säljarens tioåriga betalningsskyldighet. Försäkringen omfattar även utrednings- och rättegångskostnader i tvister med köparen - oavsett om det visar sig vara ett dolt fel eller inte.

Försäkring och besiktning innebär en tryggare och lugnare process för både köpare och säljare. Köparen kan dessutom känna extra trygghet i vetskapen om en likvid och professionell motpart samt snabb skadereglering om en skada skulle anses vara ett dolt fel.

UPPDAGA BORÄTT

Nu finns även en försäkring för fel i bostadsrätt. Försäkring för fel i bostadsrätt täcker köparens rätt att få prisavdrag eller ersättning för avhjälpande av felet och skadestånd. Säljaren har ansvar för ett fel som upptäcks i två år och försäkringen upphör den dag som infaller två år från dagen för köparens tillträde till lägenheten. För fel i bostadsrätt gäller köplagen.

Contact us