Hoppa till huvudinnehåll
main content, press tab to continue
Produkt

Tjänsterese- & expatriatförsäkring

En tjänstereseförsäkring är en självklar och viktig del av en organisations försäkringsportfölj. Willis Towers Watson har erfarenhet av allt från prisvärda försäkringslösningar med förenklad administration till komplexa försäkringsprogram med lokala försäkringar i länder i hela världen. 

Kontakta oss

Tjänstereseförsäkring

”Duty of Care” är ett begrepp som diskuteras allt mer och får ett ständigt större fokus, särskilt vad gäller hur en arbetsgivare förbereder och tar hand om anställda som skickas ut i en osäker värld. Bra försäkringar är en viktig del i detta.

En samordning av tjänstereseförsäkring för organisationens alla anställda i olika länder till ett globalt försäkringsprogram, ger organisationen överblick och inflytande över försäkringsnivåer. Det innebär också trygghet i att alla anställda och alla resor är försäkrade, och innebär dessutom ofta en betydande premiefördel. Vi kan säkerställa en försäkring med bra omfattning och premie och som uppfyller olika länders legala krav.

När det gäller försäkring för människor är omhändertagande och service mycket viktigt. Därför är assistans till anställda en annan viktig del i uppfyllandet av ”Duty of Care”. Vi har erfarenhet av att knyta ihop försäkringslösningar med ett assistansföretag som erbjuder en enda kontaktpunkt oavsett vad som hänt; sjukdom, olycksfall, naturkatastrof, terrordåd, upplopp osv. Utökad service i form av utbildning, säkerhetsinformation och upprättande av krisplaner är andra exempel på vad som kan ingå i assistansbolagets tjänster.

Försäkring för utlandsplacerad personal - Expatriatförsäkring

Det är en stor investering att ha anställda på utlandskontrakt. Ofta är familjen med och det är viktigt att allt fungerar smidigt för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt, även i länder med helt annan kultur. En internationell sjukvårdsförsäkring med bra omfattning, enkel skadehantering, god service och valfrihet är en mycket viktig del i att få familjens vardag att fungera.

Försäkring för utlandsplacerad personal, ”Expatförsäkring”, kan utformas och skräddarsys på flera olika sätt – utifrån nationalitet, placeringsland, krav på administration, servicenivå osv. Omfattningen styrs ofta av vad som avtalats med de personer som utlandsstationerats; sjukvårdsförsäkringen kan kompletteras med t.ex. olycksfall, rese- och hemförsäkring m.m.

Att ha en samordnad försäkring för en större grupp anställda ger även här premiefördelar och framför allt bättre villkor och förenklad administration. Vi har tillgång till både svenska försäkringsgivare och internationella försäkringsbolag med egna sjukvårdsnätverk - för att kunna erbjuda den produkt som passar bäst till varje kund.

Contact us