Hoppa till huvudinnehåll
Lösning Solution

Captivebolag

Ett captivebolag kan erbjuda en alternativ och innovativ lösning för finansiering av risk. Det finns många olika typer av captivebolag och varje facilitet är skräddarsydd utifrån kundens krav och behov. Willis Towers Watson erbjuder rådgivning om alternativ riskfinansiering via kundfokuserad, strategisk och aktuariell analys.

En captivelösning kan förbättra en verksamhets ekonomiska och operativa resultat och kan utgöra en central del av företagets riskhanteringsstrategi.

Willis Towers Watson är en av världens främsta riskrådgivare. Genom datadriven analys hjälper Willis Towers Watson företag att skapa en tydlig bild av dess långsiktiga möjligheter för att främja framåttänkande beslut gällande självbehåll och transferering av risk.

Willis Towers Watson är specialister på att utforma, etablera och administrera captivebolag runt om i världen. Genom global kunskap och rådgivningsexpertis säkerställer Willis Towers Watson att captivebolaget genererar maximalt värde och har rätt säte.

Willis Towers Watsons dedikerade captiveteam finns representerat i hjärtat av försäkringsmarknaden och i alla större captivedomiciler. Willis Towers Watsons captivekunder kommer från alla branscher och samtliga försäkringsfaciliteter är skräddarsydda för att passa individuella strategier och verksamhetsmodeller. För att stärka företag utformar och implementerar Willis Towers Watsons team lösningar som passar både traditionella och nya risker.

 1. 01

  Captiveanalys

  Hittar nya idéer för att frigöra potential och bidra till att skapa mervärde för verksamheten.

 2. 02

  Captiveimplementering

  Definierar lämplig captivestruktur i linje med verksamhetens behov och licensieringskrav.

 3. 03

  Tjänster för aktiva captivebolag

  Erbjuder samtliga tjänster inom captive management, vilket stödjer arbete utifrån best practice och genererar mervärde.

 4. 04

  Strategisk analys

  Granskning av captivebolag för att optimera värdet det genererar till moderbolaget.

Relaterade lösningar

Contact Us