Hoppa till huvudinnehåll
Om oss

Översikt

Ni har en strategi. Vi hjälper er att förverkliga den. Vi hanterar människor, risk och kapital så att världens ledande globala och lokala företag kan växa.

Om Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 har Willis Towers Watson 45 000 anställda i mer än 140 länder och marknader.

Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, ersättning och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom lokal närvaro och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till lokala trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, professionalism, engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i världen att vända risk till tillväxtmöjligheter.

I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200 medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.

Om Willis Towers Watson i Sverige

Willis Towers Watson finns etablerat i Sverige genom Willis Towers Watson Sweden AB och Willis Towers Watson Consulting AB.

E-post: se_info@willistowerswatson.com

Willis Towers Watson Sweden AB, 556426-5295

I bolaget bedrivs vår försäkringsförmedlingsverksamhet och verksamhet som bedrivs inom ramen för den, t.ex. riskkonsult- och -ingenjörstjänster. Bolaget har tillstånd från och står under tillsyn av Finansinspektionen (Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm, 08 408 980 00, www.fi.se, finansinspektionen@fi.se) för försäkringsförmedling i alla skade- och livförsäkringsklasser, både direkt- och återförsäkring. Verksamheten är registrerad hos Bolagsverket (851 81 Sundsvall, 0771 670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se). Registreringen kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen. För sin marknadsföring står WTW också under tillsyn av Konsumentverket (Box 48, 651 02 Karlstad, 0771 42 33 00, www.konsumentverket.se, konsumentverket@ konsumentverket.se).

Bolaget är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares Förening.

Willis Towers Watson Consulting AB, 556203-1509

Härifrån erbjuder vi t.ex. våra tjänster inom områdena granskning och utvärdering av pensionsprogram och anställningsförmåner, talent management, ersättningsstrategier och -design och rådgivning till försäkringsbolags styrelse och ledning inom bland annat strategi, risk, externa granskningar och aktuarieuppgifter. Verksamheten kräver inte särskilt tillstånd.

Contact Us