Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Et mere nuanceret forsikringsmarked

Af Martin Wex | 10. Oktober 2023

Priserne på forsikringsmarkedet er ved at falde til ro efter flere år med markante prisstigninger på stort set alle forsikringstyper. Forsikringsselskaberne har til gengæld øget kravene.
Cyber Risk Management|ESG and Sustainability
N/A

Hårdere konkurrence. Det er den primære årsag til, at præmien på nogle forsikringstyper ventes at forblive uændret eller falde – efter flere år med markante prisstigninger. Det viser WTW’s nye rapport ’Risikostyring, trends og forsikring 2023’, der beskriver de aktuelle trends på forsikringsmarkedet og analyserer udviklingen i præmie, selvrisiko, sum, dækning og udbud for 13 centrale forsikringstyper.

»De seneste års stigende priser på forsikring har skabt en fornyet interesse fra flere forsikringsselskaber, og det har øget udbuddet og ventes i 2024 at føre til stagnerende eller ligefrem faldende priser på flere forsikringstyper. Det er naturligvis godt nyt for virksomhederne, men det vigtigste er dog fortsat, at forsikringens vilkår modsvarer virksomhedens behov – og det er der stadig behov for at holde godt øje med, fordi forsikringsselskaberne i mange tilfælde har strammet vilkårene,« siger Chief Broking Officer Jesper Danvad fra WTW.

WTW’s analyse viser, at det først og fremmest er på property-, transport- og især bestyrelses- og direktionsforsikringer, at der er udsigt til forbedrede priser og vilkår, mens der udsigt til forringelser på entreprise-, kriminalitets- og employment practice liability-forsikringer.

Småt er godt

Forsikringsselskaberne er generelt blevet mere forsigtige med, hvilke risici de ønsker at påtage sig, og de er derfor begyndt at se virksomhederne i et nyt perspektiv.

Forsikringsselskaberne anlægger lønsomhedsbetragtninger på hvert enkelt forsikringsprodukt, og det stiller fornyede krav til virksomhederne”

Torben Højlund | VP

»Kunderne blev tidligere set i et helhedsperspektiv, hvilket fik nogle forsikringsselskaber til at se igennem fingre med negative resultater på én af virksomhedens forsikringer, når blot hovedparten af virksomhedens øvrige forsikringer var lønsomme. Nu anlægger forsikringsselskaberne lønsomhedsbetragtninger på hvert enkelt forsikringsprodukt, og det stiller fornyede krav til virksomhederne,« siger VP Torben Højlund fra WTW.

Det øgede fokus på lønsomhed har ifølge Jesper Danvad fået forsikringsselskaberne til i stigende grad at flytte interessen fra de større og over mod de mindre og mellemstore virksomheder.

»Hvis et forsikringsselskab skal vælge mellem én stor kunde – og dermed risiko – og en håndfuld mindre kunder, så bliver valget i stigende grad det sidste. De mindre eller mellemstore virksomheder tilbyder en større risikospredning og ofte også en bedre lønsomhed,« siger han.

Den ændrede markedsdynamik er en kærkommen håndsrækning til de mange små og mellemstore virksomheder i Danmark, når forsikringerne skal etableres eller fornys. For de større og ofte også internationale virksomheder skaber forsikringsselskabernes nye kurs til gengæld behov for nytænkning.

»Der er færre forsikringsselskaber til at levere de tungeste løsninger, og de tilbageværende selskaber tilbyder i dag mindre andele af risikoen end tidligere for at begrænse deres egne risici. Hvor en løsning til en større kunde tidligere krævede fem til syv forsikringsselskaber, der løftede i flok i en såkaldt co-assurance, så kræver samme løsning nu måske 10 eller 15 samarbejdende forsikringsselskaber,« siger Torben Højlund.

Større krav om dokumentation

Fælles for alle virksomheder – uanset størrelse – er et stadigt stigende krav om dokumentation og forebyggelse af risiciene. Virksomheden skal aktivt investere i at identificere og forebygge sine største, økonomiske risici og skal kunne dokumentere sin indsats, så forsikringsselskabet har et klart billede af risikoen.

De mindre eller mellemstore virksomheder tilbyder en større risikospredning og ofte også en bedre lønsomhed”

Jesper Danvad | Chief Broking Officer

»Investeringer i forebyggelse er altid kommet virksomhederne til gode, men hvor manglende investeringer tidligere blot havde den konsekvens, at det blev dyrere, fordi færre selskaber ønskede at være med, så risikerer man nu slet ikke at kunne tegne forsikring, hvis man ikke tager sin forebyggelse og risikodokumentation alvorligt,« siger Torben Højlund.

WTW har udviklet risikoanalyser, der ifølge Jesper Danvad netop har til formål at give forsikringsselskaberne dokumentation og indsigt i kundernes risici for at kunne sikre kunderne de bedst mulige priser og vilkår.

»Vi er klar over, at råderummet til den slags analyser er mindre hos den lille end den store virksomhed, og derfor har vi lagt mange kræfter i at udvikle løsninger og koncepter, hvor vi på flere kunders vegne løfter i flok. Det er med til at holde omkostningerne nede uden at gå på kompromis med hverken den forsikringsmæssige løsning eller vores anbefalinger til forebyggelse,« siger Jesper Danvad.

Du kan downloade og læse hele rapporten ved at klikke på linket nedenfor.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
A more diverse insurance market PDF .2 MB
Forfatter

Head of Client Communication
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Cybersikkerhed ESG og bæredygtighed Denmark

Markedsrapport

Risikostyring, trends og forsikring 2023

Få et aktuelt indblik i forsikringsmarkedet

Contact us