Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Ny forsikring baner vejen for et mere bæredygtigt byggeri

Af Kristine Seest | 24. Maj 2023

WTW og GreenDozer står bag en ny forsikringsløsning, der gør det nemmere for byggeriets parter at levere og bruge flere genbrugsmaterialer og samtidig nedsætte byggeriets CO2-udledning.
N/A
N/A

Bygge- og anlægsbranchen producerer 35 procent af al affald og står sammen med produktionen af byggematerialer for 10 procent af Danmarks samlede udledning af CO2. Det viser tal fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg. Det gør branchen til en af de helt centrale spillere i bestræbelserne på at styrke den cirkulære økonomi og nedbringe Danmarks klimapåvirkning.

Det er årsagen til, at der med virkning fra 1. januar 2023 er indført grænser for, hvor meget et nybyggeri må udlede af CO2 – grænser, der løbende bliver strammet frem mod 2029. Et flertal i Folketinget har samtidig besluttet, at genbrugte materialer fra 1. januar 2024 skal tælle med 0 procent i CO2-regnskabet for nye bygninger for at gøre det mere attraktivt at tænke genbrug ind i byggeprocessen.

Uvished om ansvar har været en stopklods

Indtil nu har det imidlertid været svært at benytte genbrugte byggematerialer, fordi det ikke har været muligt at forsikre genbrugsmaterialer på samme vis som nye materialer. Men det har WTW og GreenDozer ændret på med en ny forsikringsløsning, der gør det muligt for bygningsejere at levere genbrugsmaterialer uden risiko for at blive mødt med et erstatningsansvar, hvis materialerne medfører skader.

»Der er heldigvis flere af byggeriets parter, der har fokus på genbrug og nedbringelse af affald, men det har været svært at forsikre brugte byggematerialer, og det kan være en del af forklaringen på, at brug af genbrugsmaterialer ikke er mere udbredt. Uvisheden om, hvem der skal betale regningen, hvis de brugte materialer medfører skader, har været en stopklods. Det er et problem, som vi nu har løst med den nye produktansvarsforsikring for genbrugte byggematerialer,« siger forsikringsmægler Christoffer Larsen fra WTW.

To fluer med et smæk

Formålet med den nye forsikringsløsning er, at det skal blive almindeligt at bygge med genbrugsmaterialer, og at genbrugsmaterialerne skal kunne forsikres på lige fod med nye byggematerialer. Det har stor betydning for en virksomhed som GreenDozer, der er en online-platform for byggematerialer, som enten stammer fra nedrivningsprojekter eller er kommet i overskud i forbindelse med nye byggeprojekter.

Forsikringen sikrer, at genbrugte byggematerialer er dækket med den samme produktansvarsforsikring som nye materialer.”

Jan Rohde | CEO, GreenDozer

»Med denne løsning har vi slået to fluer med et smæk. Forsikringen sikrer, at genbrugte byggematerialer er dækket med den samme produktansvarsforsikring som nye materialer. Derudover er leverandøren sikret mod yderligere omkostninger i forsikringsøjemed, hvis genbrugsmaterialerne forårsager skade. Det er helt centralt, at en forsikring kan løse dét problem, for ellers tør ingen binde an med at bruge genbrugte byggematerialer,« siger CEO Jan Rohde fra GreenDozer.

WTW støtter den grønne omstilling

Hos WTW er der altid fokus på at skabe effektive forsikringsløsninger, der kan reducere virksomheders risici og understøtte vækst, men i dette tilfælde handler det i høj grad også om at yde et aktivt bidrag til den cirkulære økonomi og grønne omstilling.

»Vi ønsker at være med til at sikre de virksomheder, der har en bæredygtig tilgang til byggeriet. I denne sag kunne vi se, at der var en tydelig barriere for at benytte genbrugte byggematerialer i stor skala i byggebranchen. Den barriere har vi nu været med til at fjerne, og det er vi naturligvis utroligt glade for,« siger co-CEO Camilla Elverdal fra WTW Danmark.

Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg har fremlagt en række forslag, der ifølge dets egne beregninger vil give en samlet besparelse på 5,8 millioner ton CO2 om året i 2030 sammenlignet med 2020.

Download
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Byggeri Denmark

Branche

WTW rådgiver byggeriets parter

Vores rådgivning strækker sig fra risikovurderinger af det enkelte byggeri til skræddersyede forsikringsløsninger

Contact us