Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Trivsel på tværs af generationer

Af Kristine Seest | 24. Maj 2023

Medarbejdernes behov varierer afhængig af deres alder og livsfase – og disse forskelle bør inddrages, når virksomheder arbejder med trivsel, forebyggelse og rekruttering.
Inclusion-and-Diversity|Employee Experience|Benessere integrato
N/A

Det kan være både lærerigt og inspirerende at møde og samarbejde med kollegaer på tværs af generationer, men det kan også give anledning til gnidninger i samarbejdet, når kollegaerne har forskellige forventninger til arbejdet og udførelsen af en opgave. WTW vurderer, at virksomheder kan have glæde af at arbejde målrettet med medarbejdernes forskelligheder.

»Vi ser en tendens til, at medarbejdere langt hen ad vejen bliver skåret over én kam i virksomhedens forebyggende indsatser på trivselsområdet. Men forskelle i generationer og livsfaser vil være til stede på godt og ondt, og det er noget, som ledere og organisationer bør forholde sig til og agere på for at sikre trivsel i arbejdsfællesskabet,« siger specialist Maria Ebbesen fra Corporate Health & Wellbeing i WTW.

For at synliggøre problematikken og inspirere virksomheder til at styrke deres arbejde med forebyggelse blev Malene Friis Andersen inviteret til at holde oplæg på det seneste møde i WTW’s Netværk om strategisk sundhed og trivsel, hvor trivsel i forskellige livsfaser var det overordnede tema for dagen.

Et læringsorienteret arbejdsfællesskab

Malene Friis Andersen arbejder som selvstændig erhvervspsykolog og som gæsteforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og har indsigt i, hvad der karakteriserer forskellige generationer, og hvad virksomheder kan opnå ved at blive bedre til at bringe generationer sammen i et læringsorienteret arbejdsfællesskab.

Et af hendes centrale budskaber er, at der er forskel på, hvad der motiverer medarbejdere i forskellige aldre, og at opgaven for virksomheder derfor er at gøre en indsats for at skabe det bedst mulige fit mellem arbejdspladsen og medarbejderne i forskellige livsfaser og aldre.

Fokus på forskelle

Den opgave går blandt andet ud på at få indsigt i, hvad der karakteriserer forskellige generationer, og hvilke behov og ønsker de enkelte generationer har i forhold til deres arbejdsplads.

»Det handler om at blive bedre til at arbejde struktureret med det, der allerede opleves i virksomheden, nemlig at der er forskel på kommunikationen, motivationen og adfærden på tværs af generationer. Ved at italesætte disse forskelle kan der opnås større forståelse og anerkendelse af hinandens forskelligheder internt i virksomheden, og det kan fremme både samarbejde, læring og trivsel i en virksomhed,« siger Maria Ebbesen fra WTW.

Der findes forskellige definitioner på generationer. Malene Friis Andersen arbejder med denne inddeling:

  • Baby Boomer – Født 1946-1964
  • Generation X – Født 1965-1980
  • Generation Y – Født 1981-2000
  • Generation Z – Født 2001-2012

Opmærksomhed på generationer og livsfaser kan skabe værdi i det strategiske trivselsarbejde og i forhold til rekruttering, hvis der for eksempel er et ønske i virksomheden om at tilknytte enten flere yngre eller flere ældre medarbejdere.

»Nogle generationer kalder nok i øjeblikket på en ekstra opmærksomhed. Det gælder også på arbejdspladsen, hvor den mentale trivsel for den yngre generation, som er på vej ind på arbejdsmarkedet, i højere grad end tidligere er udfordret. Og i den anden ende af skalaen er den erfarne generation, som både arbejdspladser og samfund har interesse i at fastholde i arbejdet så længe som muligt,« siger Maria Ebbesen.

Kerneopgaven samler generationer

Når der arbejdes med forskelligheder blandt medarbejderne, åbner det ifølge Maria Ebbesen samtidig for at arbejde med de ting, som medarbejderne har til fælles:

Ved at være opmærksom på, hvordan generationsforskelle kommer til udtryk i samarbejdet og de interne relationer i organisationen, kan vi både styrke trivslen, rekrutteringen og ikke mindst løsningen af kerneopgaven”

Maria Ebbesen | Specialist, Corporate Health & Wellbeing, WTW

»Alle har brug for at opleve, at de gør en forskel i deres arbejde, og det er kerneopgaven, vi sammen skal løse, der er det grundlæggende meningsskabende for os alle. Ved at være opmærksom på, hvordan generationsforskelle kommer til udtryk i samarbejdet og de interne relationer i organisationen, kan vi både styrke trivslen, rekrutteringen og ikke mindst løsningen af kerneopgaven,« siger Maria Ebbesen.

Det er den aktuelle problemstilling i virksomheden, der afgør, hvordan der bedst muligt kan arbejdes med forskellige livsfaser og generationer.

WTW Corporate Health & Wellbeing tilbyder specialiseret rådgivning inden for sundhed, trivsel og forebyggelse – og rådgiver virksomheder om inddragelse af medarbejdernes generationsforskelle i strategiske indsatsområder.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
Wellbeing across generational differences PDF .2 MB
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Contact us