Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

APV omsat til handling

Af Kristine Seest | 7. Marts 2023

I Coromatic er APV’en mere end et skuffedokument – ledelsen bruger resultaterne fra undersøgelsen aktivt, fordi de har et mål om at forbedre medarbejdernes sundhed og trivsel.
N/A
N/A

Resultatet af en arbejdspladsvurdering (APV) kan nemt ende som et skuffedokument, hvis ikke der tages beslutning om at handle på resultaterne fra målingen. Det var tilfældet i den tekniske virksomhed Coromatic. I hvert fald lige indtil der for lidt over et år siden blev skiftet ud i ledelsen og sat fokus på, at der nu skulle gøres noget for at højne medarbejdernes trivsel.

Resultaterne fra APV-undersøgelsen blev taget op af skuffen, og der blev taget kontakt til WTW, som har været uvildig mægler på Coromatics pensionsordning siden 2020.

»Både vores APV-undersøgelse og vores kvartalsmæssige PULS-målinger viste, at vi som virksomhed havde været gennem en turbulent periode. Vi troede, at vi var et bedre sted, end vi var, for vi mente, at vi allerede havde gennemført forbedringer, men målingerne viste, at det havde vi ikke. Det var en indsigt, vi var nødt til at tage alvorligt,« siger HR Director Marianne Fæster Nielsen fra Coromatic.

Specialister fra WTW blev knyttet til opgaven, fordi Coromatic ønskede uvildig sparring om, hvordan opgaven med at højne medarbejdernes trivsel kunne gribes an både praktisk og strategisk.

Vi ved, at uden tilfredse medarbejdere, der trives, så opnår man ikke en bæredygtig udvikling på nogen områder”

Marianne Fæster Nielsen | HR Director, Coromatic

»Vores direktør, Kurt Vahlun Sørensen har tre strategiske fokuspunkter: medarbejdertilfredshed, kundetilfredshed og økonomi. Vi ved, at uden tilfredse medarbejdere, der trives, så opnår man ikke en bæredygtig udvikling på nogen områder. Samtidig hører vi fra medarbejderne, at de oplever, at de har sagt og gentaget det samme over en række år, og at der nu er behov for konkrete handlinger for at opnå en forandring,« fortæller Marianne Fæster Nielsen.

I Coromatic havde ledelsen oplevelsen af en procestræt organisation med medarbejdere, der havde brug for, at der skete noget.

»Vi har behov for et miks af langsigtede løsninger og konkrete handlingspunkter til at sætte gang i en forandring nu og her, så medarbejderne kan se, at vi har taget deres feedback seriøst,« fortæller Marianne Fæster Nielsen.

Inddragelse af medarbejderne

Det blev besluttet, at medarbejderne skulle inddrages, og der blev derfor afholdt workshops for alle i Coromatic i Danmark – det vil sige 120 medarbejdere fordelt på tre kontorer og seks workshops.

På de seks workshops, som blev faciliteret af rådgivere fra WTW’s afdeling Corporate Health & Wellbeing, blev medarbejderne præsenteret for resultaterne af deres APV, og der blev sat en dialog i gang, hvor medarbejderne selv kom med forslag til, hvilke initiativer der kunne forbedre deres hverdag.

Når vi kommer ind som eksterne og uvildige rådgivere, er dialogen ikke styret af de gængse normer i organisationen”

Søren Egens Petersen | Leder af Corporate Health & Wellbeing, WTW

»Vi fik skabt et fortroligt rum med de medarbejdere, der deltog i vores workshops, og det blev til en ærlig og vigtig snak om de ting, som, medarbejderne oplever, er problematiske. Når vi kommer ind som eksterne og uvildige rådgivere, er dialogen ikke styret af de gængse normer i organisationen. Vi kan skabe en anden form for dialog, end medarbejderne er vant til, og det førte til en række konstruktive og konkrete forslag, som vi kunne tage direkte videre til ledelsen,« fortæller leder af Corporate Health & Wellbeing Søren Egens Petersen fra WTW.

Dialog fremmer trivsel og tillid

De interne undersøgelser i Coromatic viste blandt andet, at der var brug for at gøre en indsats i forhold til medarbejdernes tillid til ledelsen og deres villighed til at anbefale Coromatic som arbejdsplads. Allerede nu, efter de seks workshops som blev afholdt i sidste del af 2022, viser PULS-målinger større tilfredshed og bedre resultater på netop disse områder.

»Vi kan allerede se, at det, at vi har etableret en dialog og valgt, at ledelsen skal være mere til stede og mere synlig, har skabt større tilfredshed blandt medarbejderne,« siger Marianne Fæster Nielsen.

Ledelsen har sat sig for, at det skal være lettere at være medarbejder, og at det skal være lettere at være leder i Coromatic. Nedenfor er en oversigt over nogle af de aktiviteter, som Coromatic har sat i værk for at højne sundheden og trivslen i virksomheden.

  • Flere fysiske møder, hvor ledelsen nu tager rundt til de forskellige kontorer for at skabe en mere synlig og nærværende ledelse
  • Ansættelsen af en arbejdsmiljøkonsulent, så der er en person, der har arbejdsmiljø som sit primære ansvarsområde
  • Igangsættelse af ledertræning og ansøgning om penge fra Arbejdstilsynets pulje for at komme med i et offentligt program, der kan styrke ledelseskompetencerne i virksomheden
  • Undersøge mulighederne for indførelse af daglig træning i arbejdstiden
  • Undersøge mulighederne for influenzaordning for alle medarbejdere
  • Samarbejde med WTW om indhentning af tilbud fra prækvalificerede leverandører om gennemførelse af et årligt helbredstjek af medarbejderne

»Vi har lyttet til vores medarbejdere og til WTW’s anbefalinger, og det har skabt en helt anden bevidsthed om det, vi kan gøre selv. Vores adfærd er helt central for den forandring, vi ønsker at skabe,« siger Marianne Fæster Nielsen.

Ud over de adfærdsændrende initiativer, så er skuffedokumentet i Coromatic blevet erstattet af en plakat, der hænger på de forskellige kontorer og synliggør de strategiske indsatsområder, som påvirker alle i virksomheden.


Coromatic er specialister i at sikre adgang til strøm og datakommunikation til forretningskritiske funktioner. De designer, bygger og servicerer teknisk infrastruktur. Og deres højt specialiserede medarbejdere er eksperter i strøm, ventilation, køleanlæg og etablering og drift af datacentre.

I 2021 blev den øverste ledelse i virksomheden udskiftet, og det medførte et øget fokus på trivslen for de 120 medarbejdere i Danmark.

Download
Titel Filtype Filstørrelse
APV translated into action PDF .2 MB
Forfatter

Kommunikationskonsulent
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Denmark
Contact us