Gå til primært indhold
main content, press tab to continue
Artikel

Fire konkrete sager om hjemmearbejde og arbejdsskader

Af Kristine Seest | 22. Oktober 2022

Afgørelser i konkrete sager viser, hvornår en skade på hjemmearbejdspladsen er en arbejdsskade.
N/A
N/A

Når en medarbejder arbejder hjemmefra og kommer til skade, kan det være svært for både arbejdsgiver og den tilskadekomne medarbejder at vurdere, om der er tale om en arbejdsskade. For at præcisere praksis på området har Ankestyrelsen udsendt en principmeddelelse baseret på afgørelser i fire sager, der viser, hvornår medarbejderens skade er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

De fire skadetilfælde viser, at Ankestyrelsen fortolker sagerne bredere end hidtidig praksis lagde op til”

Daniel Pihl | Specialist i arbejdsskader

»Afgørelserne af de fire skadetilfælde viser, at Ankestyrelsen fortolker sagerne bredere end hidtidig praksis lagde op til, og det giver medarbejderne en øget sikkerhed nu, hvor hjemmearbejde er blevet mere udbredt i virksomhederne,« siger cand.merc.jur. og specialist i arbejdsskader Daniel Pihl fra WTW.

I de fire sager kom medarbejderne til skade, mens de bevægede sig rundt i og uden for hjemmet i arbejdstiden.

De fire konkrete sager fra Ankestyrelsen

  • Sag 1 – Den tilskadekomne medarbejder gik en tur i løbet af arbejdsdagen og faldt. Selvom sundhedsmyndighederne anbefalede en gåtur i løbet af en arbejdsdag i hjemmet, blev skaden ikke anerkendt som arbejdsskade, da medarbejderens færden ikke var en nødvendig eller naturlig del af arbejdet.
  • Sag 2 – Den tilskadekomne gik en tur i sin gård efter et virtuelt møde og faldt, da han var på vej ind for at foretage et telefonopkald. Skaden blev ikke anerkendt som arbejdsskade med samme begrundelse som i sag 1.
  • Sag 3 – Den tilskadekomne medarbejder skulle på toilettet, der lå et par trin oppe. Hun fik ikke fat i gelænderet og faldt derfor bagover. Skaden blev anerkendt som arbejdsskade, da hendes færden var nødvendig og naturlig i forbindelse med arbejdet.
  • Sag 4 – Den tilskadekomne medarbejder skulle op fra hjemmearbejdspladsen i kælderen for at benytte toilettet og hente noget i køkkenet. Hun faldt på vej op ad trappen, og faldet blev anerkendt som arbejdsskade med samme begrundelse som i sag 3.

»Ankestyrelsen lægger vægt på, om medarbejderens færden i løbet af hjemmearbejdsdagen er naturlig og nødvendig i forbindelse med arbejdet. Der har været mange tvivlsspørgsmål på det her område, især under corona-nedlukningen, hvor rigtig mange skulle arbejde hjemmefra. De her sager kan være en hjælp til at udrydde noget af den tvivl,« siger Daniel Pihl.

Ankestyrelsens sager viser, at medarbejdere er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, både når det egentlig arbejde udføres, og når medarbejderne befinder sig i situationer, hvor de laver noget, som har en indirekte tilknytning til arbejdet, uden at det er de egentlige arbejdsopgaver.

Naturlig eller nødvendig forbindelse til arbejdet

Nedenfor er eksempler på adfærd i hjemmet, der som udgangspunkt har en naturlig eller nødvendig forbindelse til arbejdet:

  • Medarbejderen kommer til skade, da der hentes arbejdsredskaber som for eksempel computer, papir eller kuglepenne
  • Medarbejderen falder over ledningerne til arbejdscomputeren
  • Medarbejderen kommer til skade ved toiletbesøg
  • Medarbejderen kommer til skade i forbindelse med, at medarbejderen henter mad og drikke i eget hjem

Nedenfor er eksempler på adfærd, der har karakter af private ærinder, og derfor som udgangspunkt ikke har en naturlig eller nødvendig forbindelse til arbejdet:

  • Medarbejderen kommer til skade efter at have forladt sin normale hjemmearbejdsplads – for eksempel når der tales i telefon ude i haven
  • Medarbejderen kommer til skade i arbejdstiden ved private gøremål som for eksempel at hænge vasketøj op eller lufte hund

Det er altid en konkret vurdering, om årsagen til skaden skyldes arbejdet eller private forhold.

Ny frist for anmeldelse af arbejdsulykker

Den 1. juli 2022 trådte nye regler om anmeldelse af arbejdsulykker i kraft. Med de nye regler harmoniseres tidsfristen for anmeldelse af ulykker i henhold til arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven. Fremover er fristen 14 dage i henhold til både arbejdsskadesikringsloven og arbejdsmiljøloven, hvilket gerne skulle gøre det mere enkelt for virksomhederne.

Download
Related content tags, list of links Artikel Denmark
Contact us