Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Verlenging tegemoetkomingen herstelplannen

Door Wichert Hoekert | Januari 30, 2023

Naar aanleiding van aangenomen moties heeft het ministerie aangekondigd dat de tegemoetkomingen voor herstelplannen die de afgelopen jaren van toepassing waren ook per einde 2022 zullen gelden.
Retirement
Pensioenakkoord

Naar aanleiding van aangenomen moties heeft het ministerie aangekondigd dat de tegemoetkomingen voor herstelplannen die de afgelopen jaren van toepassing waren ook per einde 2022 zullen gelden. Formele publicatie ervan zal volgen in het eerste kwartaal. Dat is anders dan voorgaande jaren, toen dat al voor jaareinde gebeurde. De tegemoetkomingen betekenen dat fondsen (mits de dekkingsgraad ten minste 90% is) uit mogen gaan van een looptijd van 12 jaar voor het herstelplan. Daarmee is de kans dat er fondsen zullen zijn die op grond van onvoldoende herstelkracht over moeten gaan tot kortingsmaatregelen klein. Weliswaar is de herstelkracht waarvan uitgegaan kan worden door de hogere rente aanzienlijk kleiner dan in voorgaande jaren, maar daar staat tegenover dat de dekkingsgraden over de hele linie hoger zijn én dat de premiedekkingsgraden aanzienlijk hoger zijn. Daardoor zal er doorgaans minder of zelfs geen sprake zijn van een negatieve bijdrage aan herstel van de premie.

Mochten fondsen desalniettemin een korting moeten aankondigen, dan staat de WTP toe dat zij het herstelplan met terugwerkende kracht vervangen door een overbruggingsplan, in te dienen uiterlijk 1 september 2023. Die mogelijkheid bestaat uiteraard alleen als de WTP voor die datum ingaat, dat wil zeggen als de Eerste Kamer (die op 17 januari een eerste procedureoverleg heeft gevoerd) voor die datum het wetsvoorstel aanneemt. Aangenomen dat in het overbruggingsplan geen korting nodig is kan de korting op grond van het herstelplan daarmee komen te vervallen.

Kortingen vanwege aanhoudend dekkingstekort hoeven eveneens niet te worden doorgevoerd, eveneens onder de voorwaarde dat de dekkingsgraad per einde 2022 boven de 90% is. Het bepalende meetmoment schuift dan door naar einde 2023, tenzij het fonds op dat moment het transitie-FTK toepast. Tijdens toepassing van het transitie-FTK tellen de meetmomenten door als de beleidsdekkingsgraad per jaareinde onder de minimaal vereiste dekkingsgraad, maar volgen daaruit geen kortingen vanwege aanhoudend dekkingstekort.

Vorig jaar heeft DNB fondsen in reservetekort waarvan de feitelijke dekkingsgraad boven de vereiste dekkingsgraad lag vrijstelling verleend voor de indiening van het herstelplan. Dit jaar is de kans dat dat zich voordoet, mede vanwege de toegekende toeslagen in de tweede helft van 2022, beperkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wichert Hoekert.

Auteur

Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us