Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Topic Topic

Beyond Wellbeing

Bedrijven met een effectief wellbeing beleid boeken betere resultaten. Werknemers zijn duurzaam inzetbaar, dubbel zo betrokken, productiever en er is minder verzuim.

Contact

Wat verstaan we onder wellbeing?

Employee wellbeing draait om het creëren van een zo optimaal mogelijke (werk)omgeving voor medewerkers, waarbinnen zij op het juiste niveau gezond, gemotiveerd, betrokken en productief kunnen zijn. Met als doel dat zij toegevoegde waarde kunnen leveren voor de organisatie. In Nederland spreken we meestal over duurzame inzetbaarheid of medewerkerswelzijn.

Een geïntegreerd beleid voor duurzame inzetbaarheid draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers, het verhogen van de productiviteit en het realiseren van betere bedrijfsresultaten. Het is noodzakelijk voor het behoud van arbeidsvermogen en het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar ook voor het voor langere termijn binden en behouden van talent.

70% minder gestreste werknemers bij bedrijven met een hoge mate van wellbeing

Duurzame inzetbaarheid of wellbeing is daarom geen op zichzelf staand programma of initiatief, maar het is integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en -visie en het totale HR-beleid en nauw verbonden met de arbeidsvoorwaarden en de gewenste cultuur en leiderschap van de organisatie.

Wellbeing is onlosmakelijk verbonden met de Employee Experience (EX)

Ex gaat over de verbondenheid die de medewerker heeft met het bedrijf en het werk dat hij/zij doet. Het is eigenlijk een optelsom van alle raakvlakken en momenten die ertoe doen. Dat begint al bij het selectieproces en eindigt bij het moment dat de medewerker weer uit dienst gaat. Alles wat daartussen gebeurt en hoe de medewerker dat ervaart, beïnvloedt de medewerkerservaring en daarmee ook het welzijn en de prestaties.

De waarde van wellbeing voor uw organisatie

Uit onderzoek van WTW is gebleken dat bedrijven waar werknemers een hoog welzijnsniveau hebben, betere resultaten boeken. Werknemers zijn er dubbel zo betrokken, de inkomsten per werknemer liggen hoger, de kosten voor gezondheidszorg lager, er is minder ziekteverzuim en het aantal gestreste werknemers ligt 70% lager.

4 belangrijke dimensies van wellbeing

 1. 01

  Fysiek welzijn

  Inzicht hebben in je gezondheid, behoud en verbeteren van lichamelijke gezondheid. Goed kunnen functioneren, thuis en op het werk.

 2. 02

  Emotioneel welzijn

  Inzicht hebben in jezelf, mentaal gezond zijn en met stress en tegenslag kunnen omgaan. Persoonlijke en professionele groei en uitdaging.

 3. 03

  Financieel welzijn

  Geldzaken op orde hebben en met financiële uitdagingen kunnen omgaan. Sparen voor toekomstige uitgaven en pensioen opbouwen.

 4. 04

  Sociaal welzijn

  In contact staan met anderen, verbonden zijn met naasten, het werk en de samenleving. Om kunnen gaan met veranderingen, kunnen samenwerken.

Deze vier dimensies zijn met elkaar verbonden. In de ideale situatie is iemand fysiek gezond, emotioneel in balans, zijn de financiën op orde en is iemand sociaal verbonden.

De toegevoegde waarde van een positieve werkomgeving

Alle dimensies van employee wellbeing worden sterk beinvloed door de omgeving waarbinnen gewerkt wordt:

 • De waarden en cultuur van het bedrijf en de leiders die er sturing aan geven
 • Een veilige en gezonde werkomgeving
 • Het werken binnen effectieve teams en contact met collega’s
 • Het doen van leuk en zinvol werk
 • De arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden
 • Het hebben van carriere perspectief

Al deze factoren bepalen de employee experience.

Een effectieve geïntegreerde strategie raakt alle dimensies van wellbeing, maar ook de werkomgeving die het welzijn in hoge mate beïnvloedt.

Hoe realiseert u een integraal beleid voor duurzame inzetbaarheid?

We kunnen u helpen bij het opzetten van een geïntegreerde strategie voor duurzame inzetbaarheid, gericht op de vier dimensies van wellbeing en op de factoren die het welzijn beinvloeden. Onze integrale aanpak wordt geïntegreerd in de organisatie van het werk, de bedrijfscultuur en heeft impact op de employee experience.

Samen met u werken we aan:

Het verbinden van de vier dimensies van wellbeing

Centraal stellen van de wensen en behoeften van de werknemers

Integreren van welzijn in uw bedrijfscultuur en de employee experience

Inventariseren van knelpunten die impact hebben op de gezondheid en het welzijn van medewerkers

Vaststellen en inzetten van projecten, acties en interventies die het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers verhogen

Realiseren van meer betrokkenheid bij werknemers

Stimuleren van gedragsverandering

Inzetten van technologie

Verlagen van de kosten

Verhogen van de resultaten

Neem contact met ons op als u wilt weten hoe u een effectieve wellbeing strategie in uw bedrijf implementeert.

Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om hierover verder te praten. Zodat uw organisatie de toekomst met vertrouwen tegemoet kan treden.

Meer weten?

Contact us