Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Sector Sektor

Publieke sector

WTW biedt een scala aan diensten om te voldoen aan de unieke behoeften op het gebied van risicobeheer en personeelsbeloningen van overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen.

Contact

Publieke organisaties worden gekenmerkt door langdurige relaties met hun omgeving. Het in stand houden van een adequate dienstverlening is essentieel voor het behouden en uitbouwen van deze relaties. De dienstverlenende taken van lagere overheden, woningcorporaties en onderwijsinstellingen brengen risico’s met zich mee. Om de continuïteit van uw kerntaken te kunnen waarborgen is risicobeheersing een belangrijke randvoorwaarde.

WTW is in staat u actief te begeleiden in de diverse stadia van het rsicobeheersingsproces. Een adequaat pakket van schadeverzekeringen is hierbij het sluitstuk maar tevens een belangrijke pijler onder deze risicobeheersing.

Wij begeleiden u actief in de diverse stadia van het risicobeheersingsproces.

Aanpak

U en uw medewerkers kennen uiteraard als geen ander de eigen organisatie en de risico’s die met de activiteiten verbonden zijn. Daarom besteden wij veel aandacht aan het overleg met uw organisatie, om zo de wensen en behoeften inzichtelijk te maken.

Onze benadering heeft drie kernfactoren:

 • Wij nemen uitgebreid de tijd om uw volledige risicoprofiel te doorgronden;
 • Wij werken nauw met u samen om uw risico's te verminderen;
 • Wij presenteren uw risico’s nauwkeurig en positief richting verzekeraars.

Het stappenplan met betrekking tot onze risicogeoriënteerde benadering bestaat uit drie fases.

 1. 01

  Inventarisatie van risico’s

  Uiteraard vormt het gehele palet aan activiteiten de basis van deze inventarisatie. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn en te blijven van interne en externe (maatschappelijke) ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken heeft. In aanvulling hierop maken de lopende verzekeringscontracten, eerder uitgevoerde risicoanalyses, schadehistorie en procesbeschrijvingen deel uit van de inventarisatie.

  Wij organiseren Client Insight meetings. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende risicoaspecten besproken. De inzichten die worden opgedaan, betrekken wij in de risicoanalyse en het plan van aanpak.

 2. 02

  Analyse van geïnventariseerde risico’s

  Na de inventarisatie wij de risicoanalyse uit. Daarbij worden onder meer de bestaande premies, eigen risico's, voorwaarden, kwaliteit van de betrokken verzekeraars en schadeverloop betrokken. Tenslotte wordt het beleid ten aanzien van het zelf dragen of overdragen van risico's aan de orde gesteld.

 3. 03

  Formulering van mogelijke oplossingen

  Op basis van de risico-inventarisatie en de risicoanalyse worden per verzekeringslijn de mogelijke oplossingen die optimaal aansluiten bij de wensen van uw organisatie uitgewerkt. Optimaal betekent in de praktijk: kostenreductie, verbetering van cashflow, optimale (balans)bescherming en het verschaffen van inzicht voor een gedegen besluitvorming met betrekking tot risicomanagementvraagstukken.

Kennis en kunde

WTW kan buigen op vele jaren ervaring in het publieke segment, en heeft een grote portfolio opgebouwd bij woningcorporaties, onderwijsinstellingen gemeentes en waterschappen.

Het Public team bestaat uit zeer ervaren account executives die u adviseren over risicobeheersing en verzekeringsoplossingen. Verder kunnen zij u informeren over aktuele markt- en produktontwikkelingen.

Begeleiding van (Europese) aanbestedingsprocedures

Mogelijk dient uw organisatie diverse verzekeringen aan te besteden. De advisering over en begeleiding van meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingen is al jarenlang een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Desgewenst kunnen wij u volledig ontzorgen en de (Europese) aanbesteding namens u ter hand nemen.

Schadebehandeling

Gegeven de omvang van publieke organisaties is er sprake van een zekere schadefrequentie.

WTW beschikt over een volwaardig team van zeer ervaren schadebehandelaars die zowel inhoudelijk als administratief alle schades zullen afwikkelen. Hun focus op de doorlooptijden en resultaat gerichtheid zijn hierbij belangrijke pijlers.

Risk engineering

Risk engineering activiteiten geven een betere borging van de continuïteit. Ook heeft preventie een dempende werking op de verzekeringspremie. WTW biedt een specifiek risk engineering programma voor publieke organisaties. Het op de juiste momenten inzetten van onze riskengineers leidt tot risicoreductie en vergemakkelijkt het acceptatieproces van verzekeraars.

Kwaliteitsborging

WTW beschikt over interne kwaliteitsborgingsprocedures. Hierbij kijken we kritisch naar onze bedrijfsprocessen maar zorgen we er tevens voor dat er uitsluitend solide en solvabele verzekeraars worden betrokken.

Market security

WTW heeft een eigen Market Security afdeling die de rating van verzekeraars volgt en beoordeelt.

Transparantie rondom beloning

Sinds 2005 hanteren wij een beleid van transparantie rondom makelaarsbeloning.

Contact us