Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Buitengebruikstelling brandpreventieve installaties

Door Maarten Boersen en Guido van der Vliet | Januari 15, 2024

Brandpreventieve installaties vervullen een belangrijke rol bij het reduceren van brandrisico’s. Tref voorzorgsmaatregelen bij het tijdelijk buiten gebruik stellen van deze installaties tijdens onderhoud.
Risk & Analytics|Insurance Consulting and Technology
N/A

Buitengebruikstelling brandpreventieve installaties

Een brandpreventieve installatie zoals een sprinklerinstallatie of schuimblus systeem vervult een belangrijke rol bij het reduceren van brandrisico’s. Daarom is het belangrijk om een vaste procedure te hanteren en voorzorgsmaatregelen te treffen bij een tijdelijke buiten gebruik stelling.

Ook is het van belang om uw verzekeringsmakelaar en uw verzekeraar(s) tijdig te informeren, dus ruim voor aanvang van een geplande buiten gebruik stelling of direct na een nood buiten gebruik stelling. Dit geldt voor alle buiten gebruik stellingen die 24 uur overschrijden.

Reden voor een buiten gebruik stelling kunnen zijn

  • Uitbreiding of wijziging van de installatie
  • Reparaties
  • Onderhoud
  • Schadeherstel

De verantwoordelijke voor het gehele buitengebruikstellingsproces dient goed te worden vastgelegd, deze medewerker dient de buitengebruikstellingen te autoriseren en te beheren.

Ook dient een vergunning voor brandgevaarlijke werkzaamheden te worden afgegeven indien van toepassing, zie hiervoor ons advies brandgevaarlijke werkzaamheden.

Voorzorgsmaatregelen

Afhankelijk van duur en omvang van de buitengebruikstelling dienen passende maatregelen te worden genomen.

Dit zijn met name organisatorische maatregelen, zoals het instellen van een brandwacht en het inlichten van de bhv organisatie en de brandweer. Maak ook iemand verantwoordelijk voor een snelle interventie in geval van brand, bijvoorbeeld het heropenenen van de sprinklerkleppen of het bedienen van de andere brandveiligheids-systemen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om productieprocessen met een hoger brandrisico tijdelijk te onderbreken.

Alles moet gericht zijn op het zo snel mogelijk herstellen van de functionaliteit van de installaties!

Na de werkzaamheden

Na het afronden van de werkzaamheden kan de brandpreventieve installatie weer in gebruik worden genomen, de makelaar/verzekeraars dienen hierover uiteraard ook te worden geïnformeerd.

Download
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
Buitengebruikstelling brandpreventie installatie PDF .3 MB
Contact us