Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Woningcorporaties - verzeker alleen wat nodig is!

WTW adviseert Nederlandse woningcorporaties op het gebied van risicomanagement en verzekeringsdiensten.

Contact

Woningcorporaties moeten zich volledig kunnen focussen op hun belangrijkste doelstelling; het zorgen voor voldoende betaalbare en veilige huisvesting. Tegenwoordig brengt dit al genoeg uitdagingen met zich mee. Denk daarbij aan de schaarse woningvoorraad, de noodzakelijke verduurzaming en alle problematiek rond zorg, vergrijzing, veiligheid en leefbaarheid in wijken. Uitdagingen waar corporaties in de basis op zijn ingericht maar die toch erg veel vragen van de creativiteit en het ondernemerschap van de mensen binnen de organisatie.

Zoals in elke organisatie brengt ondernemen risico’s met zich mee. Woningcorporaties zijn daarin niet anders. De financiële draagkracht laat ruimte om risico’s deels zelf te dragen. Verzekeringen zijn daarbij noodzakelijk om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

Risico’s nemen hoort erbij. WTW kan u met raad en daad terzijde staan. Zeker ook als het gaat om ‘nieuwe’ risico’s zoals cyber en alles wat samenhangt met ESG (Environmental Social Governance). Actuele thema’s die inmiddels niet meer weg te denken te zijn. WTW investeert als geen ander in data en analytics zodat we u ‘fact based’ kunnen adviseren. No nonsense en erop gericht om de bedrijfsvoering en processen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Efficiënt en overzichtelijk en zonder de vaak onnodige rompslomp. We keep it simple! Daarnaast bieden we met het Risk Intelligence Central een goed systeem om alle relevantie informatie centraal op te slaan.

Aanpak van WTW

Met onze jarenlange ervaring hebben we gezien dat soms tijd en geld onnodig wordt besteed. De markt biedt een veelheid aan oplossingen, maar wat is nu het probleem? Verzekeringen en schadebehandeling zou meer onderdeel kunnen zijn van het primaire proces.

Graag gaan wij met u in gesprek om onze aanpak nader toe te lichten.

  • Analyse van zaken die de continuiteit van bedrijfsvoering daadwerkelijk bedreigen
  • Samen bepalen wat zelf gedragen kan worden en wat je zelf wilt dragen (risk baring capacity & risk appetite)
  • Verzekeringsportefeuille beperken tot hetgeen echt nodig is.
  • Schadeprocessen optimaliseren (indien nodig) en anders in stand houden. We willen de bedrijfsvoering niet verstoren, wel optimaliseren
  • Interactieve voortgangsgesprekken met de direct betrokkenen, zoals wijkbeheerders, zodat het aansluit op en ondersteunend is aan de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Waar wenselijk technisch advies van onze risk consultants, al dan niet tijdens een wijkschouw

Resultaat

  • Volledig zicht op risico’s en ontwikkelingen die de bedrijf continuïteit bedreigen
  • Structurele oplossingen en een sustainable risico- en verzekeringsbeleid
  • Verzekering gerelateerde processen optimaal en ondersteunend aan de primaire bedrijfsvoering

Over WTW

WTW is een van de grootste makelaars ter wereld met ruim 45.000 medewerkers wereldwijd. In de Benelux werken ruim 200 specialisten op het gebied van risicomanagement en verzekeringen.

Voor woningcorporaties staat een zeer ervaren en enthousiast team voor u klaar voor optimaal advies.

Contact

Wilt u meer weten over onze zienswijze, onze aanpak en hoe wij kunnen helpen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Contact us