Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Sector

Industrie Food & Drinks

Willis Towers Watson levert op maat gemaakte risicobeheer- en verzekeringsdiensten aan de Nederlandse voedingsmiddelensector.

Contact

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat voedingsmiddelenbedrijven hun risico’s steeds moeilijker verzekerd krijgen. Het op orde hebben van de verzekeringsportefeuille vormt, zeker nu, een extra punt van aandacht in de toch al zo dynamische omgeving waarin voedingsmiddelenbedrijven zich begeven. U bent daarom op zoek naar een partner met de juiste expertise, een partner die met u mee denkt en dat metertje extra zet. De specialisten van Willis Towers Watson staan klaar om u te ondersteunen in uw bedrijfsvoering.

De voedingsmiddelenindustrie: een dynamische wereld

Veranderende consumententrends, strikte regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, toenemende eisen van uw afnemer, volatiliteit van grondstofprijzen, schaalvergroting en meer focus op ketenaansprakelijkheid. De voedingsmiddelenindustrie is dynamisch en staat constant voor complexe uitdagingen.

Het veranderende landschap zorgt voor een verscheidenheid aan risico’s die de continuïteit van uw organisatie in het geding kunnen brengen, waarbij risicosituaties steeds moeilijker zijn in te schatten. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren een verharding van de verzekeringsmarkt optreden, waarbij in sommige markten minder bereidwilligheid is om capaciteit vrij te maken.

Al deze invloeden hebben tot gevolg dat premielasten voor de voedingsmiddelenindustrie omhoog gaan, aanvullende eisen worden gesteld in het kader van preventie en de verzekerbaarheid afneemt in een aantal specifieke markten.

Verzekeren is maatwerk

Of het nu gaat om een brand in een productielocatie, een recallsituatie waarbij uw producten uit diverse landen moeten worden teruggehaald, het risico op non-betaling van uw klanten in nieuwe afzetmarkten, een cyber-hack, verhoogde aansprakelijkheidsrisico’s na uitbreiding in de USA of reputatieschade: het is van belang dat de verzekeringsdekking specifiek is afgestemd op de situatie van uw bedrijf.

Hoe kunnen wij u daarbij helpen?

Wij stellen onze mensen en kennis volledig aan u beschikbaar. Als internationale makelaar profiteert u van onze wereldwijde expertise en inkoopmogelijkheden, maar met persoonlijke aandacht.

De mensen van Willis Towers Watson zetten zich voor u in op onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende gebieden:

  • Brand- en bedrijfsschade, waaronder het uitwerken van bedrijfsschadescenario’s en advies over uitkeringstermijnen;
  • Bedrijfsaansprakelijkheid;
  • Productaansprakelijkheid en recall, waaronder een juiste afstemming met de aansprakelijkheidsverzekering ter beperking van onverzekerde schadescenario’s;
  • Transport en verblijf;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Cyber;
  • Fraude;
  • Krediet, waaronder factoring en het verkrijgen van kredieten op risicovolle afnemers.

Als Wereldwijd opererende “Anlytical Broker’ hebben wij een enorme hoeveelheid data en mogelijkheden beschikbaar die u een noodzakelijk handvat bieden bij het uitwerken van schadescenario’s, het bepalen van uw verzekerde limieten, eigen risico’s en uitkeringstermijnen. Op deze manier ondersteunen wij u graag bij uw bedrijfsvoering.

Contact us