Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Brand- en bedrijfsschade

Door Kaj van Tetering Msc | April 6, 2022

De brand- en bedrijfsschadeverzekeringsmarkt is hard. Ook voedingsmiddelenbedrijven hebben dit in de afgelopen jaren gemerkt door premietoenames of aanvullende eisen op het gebied van brandveiligheid en preventie.
N/A
N/A

Vooral productiebedrijven die in hun productielocaties gebruik maken van samengestelde paneelconstructies en brandbaar isolatiemateriaal in combinatie met warmtebronnen baren verzekeraars nog steeds zorgen. Drankenproducenten blijven een aantrekkelijker risico voor verzekeraars.

De bereidheid van verzekeraars om financiële capaciteit in te zetten voor met name productiebedrijven in de voedingsmiddelen is beperkt. Hoewel we in de afgelopen 24 maanden een enkele nieuwkomer op de markt hebben gezien, blijft het zo dat veel verzekeraars vanuit beleidsoverwegingen geen capaciteit mogen inzetten op de polissen van voedingsmiddelenbedrijven. Verzekeraars die dit wel mogen, stellen over het algemeen strenge eisen op het gebied van brandveiligheid en de technische kant van individuele risico’s.

Over het algemeen hebben de meeste polissen nu te maken met een loss limit, in plaats van volledige verzekerde bedragen. Polissen worden ondergebracht bij meerdere verzekeraars tegelijkertijd, waarbij een gedifferentieerde prijsstelling wordt gehanteerd. Voor moeilijkere risico’s (o.a. de vleesverwerkende industrie) geldt dat soms alternatieve capaciteit buiten Nederland moet worden gezocht om tot 100% dekking te komen. Dit gaat vaak gepaard met hogere premies, hogere eigen risico’s en aangepaste voorwaarden en condities.

Verzekeraars streven naar een minimum risiconiveau en alleen indien voedingsmiddelenbedrijven aan deze minimumvereisten voldoen, zijn verzekeraars bereid een aandeel te tekenen. Om tot dit acceptabele risiconiveau te komen worden steeds meer eisen gesteld op het gebied van brandveiligheid. Omdat deze eisen vaak gepaard gaan met hoge investeringen is het als verzekerde van belang actief betrokken te zijn en met partners te werken die ook op het gebied van brandveiligheid en preventie onderlegd zijn.

In 2022 streven verzekeraars nog steeds naar een verhoging van de tarieven, maar dit gebeurt gematigder. WTW verwacht hierin een afvlakking waarbij een tariefstijging van 5 tot 15% vereist is voor risico’s van een acceptabel risiconiveau en van meer dan 20% voor de uitdagende risico's.

Benieuwd hoe WTW u kan bijstaan op het gebied van Risk Engineering? Neem vrijblijvend contact op.

Auteur


Related content tags, list of links Artikel Industrie Food & Drinks
Contact us