Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Total Rewards

Een Total Rewards-aanpak is cruciaal voor een organisatie die wil kunnen concurreren om talent in het veranderende, digitale speelveld van vandaag. WTW kan je helpen strategisch te investeren in programma's die waardevol zijn voor je multigenerationele, cultureel diverse personeel en je organisatie een optimaal rendement opleveren.

Contact

Om bedrijfsresultaten te leveren, is een toekomstgerichte Total Rewards-strategie nodig die je personeelsbestand sterker maakt, de betrokkenheid bevordert en je organisatie helpt concurreren in een steeds dynamischere wereld.

Nieuwe manieren van werken, verschuivende competenties en veranderende arbeidsrelaties transformeren de werkplek. Houden je arbeidsvoorwaarden gelijke tred?

Het juiste pakket aan Total Rewards kan het verschil maken tussen effectief concurreren of achterblijven in de wereldwijde markt om talent. Een geïntegreerd pakket van salaris, arbeidsvoorwaarden, werknemerswelzijn en carrièreplanning stimuleert prestaties en maakt een cultuur van welzijn en DE&I mogelijk. Het helpt ook bij het aantrekken, behouden en betrekken van talent dat je bedrijf nodig heeft om succesvol te blijven.

Toch wijzigen veel organisaties hun Total Rewards-strategie niet om gelijke tred te houden met de veranderende dynamiek van de huidige werkomgeving.

Welke invloed hebben veranderingen op de werkplek op Total Rewards?

WTW helpt organisaties de trends die de werkplek hervormen en werkgevers uitdagen aan te pakken door het pakket aan arbeidsvoorwaarden te moderniseren. Hierbij valt te denken aan:

  • Digitale transformatie van de werkplek; het herdefiniëren van hoe, waar en door wie wordt gewerkt
  • Veranderende verwachtingen van een divers personeelsbestand dat waarde hecht aan transparantie en een gepersonaliseerde employee experience
  • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving rondom loonongelijkheid en de bredere DEI-agenda
  • Urgentie om Total Rewards-uitgaven effectiever te maken

Met behulp van onze robuuste data en wereldwijde onderzoek (rondom zowel werkgeverspraktijken als werknemerssentimenten), uitgebreide expertise op het gebied van beloning, benefits, welzijn, carrièreplanning en geavanceerde technologische oplossingen, werken we met je samen om je Total Rewards-strategieën en -programma's vorm te geven die de uitdagingen van vandaag omzetten in de kansen van morgen.

Wat maakt een Total Rewards-strategie competitief?

Wij helpen bij het opzetten van een Total Rewards-strategie die je organisatie onderscheidt van de concurrentie door onder andere:

Kostenstructuur herzien: je investeert zwaar in je Total Rewardsprogramma's, waardoor het cruciaal is om nauwkeurig het financiële rendement bij te houden en de impact op de aantrekking, het behoud en de betrokkenheid van werknemers te meten. Organisaties die waarde hechten aan meer geavanceerde analyses kunnen Total Rewards Optimization tools gebruiken om de uitgaven aan belangrijke segmenten te meten en te bepalen welke beloningen de grootste impact hebben op de houding en het gedrag van werknemers. Deze aanpak helpt voorkomen dat je investeert in de verkeerde Total Rewardsprogramma's.

Inzicht in wat werknemers waarderen: resultaten uit segmentatie- en enquêteanalyses helpen inzicht te verkrijgen in de Rewards die belangrijke groepen werknemers het meest waarderen en af te stemmen op hun behoeften.

Beoordelen van het concurrentievermogen: het competitieve landschap verandert snel en je moet een vinger aan de pols houden van wat er verandert, wat trending is en of je huidige Total Rewardsprogramma gelijke tred houdt.

Leveren van een optimale employee experience: de werknemers van vandaag verwachten steeds meer dat de manier waarop ze hun benefits en rewards ontvangen net zo zal zijn als de informatie die zij als consument buiten werk ervaren. Dit houdt in dat er slim gebruik wordt gemaakt van multi-channel technologieën om meer keuze, flexibiliteit en personalisatie te bieden.

Prioriteit geven aan DEI: Een formeel DEI-raamwerk zorgt ervoor dat Total Rewardsprogramma's beter voldoen aan de behoeften van een divers personeelsbestand. Een inclusieve cultuur bevordert de reputatie als goede werkgever. Het is essentieel om de hoge verwachtingen van werknemers te herkennen met betrekking tot eerlijke en transparante beloning, en de manier waarop beslissingen over Rewards worden genomen en gecommuniceerd.

Stimuleren van ESG doelstellingen: Menselijk kapitaal is de sleutel tot ESG-succes. Strategische Total Rewardsprogramma's kunnen werknemers inspireren om alles in het werk te stellen om aan de ESG-prioriteiten van je organisatie bij te dragen.

Total Rewards afstemmen op nieuwe werkmodellen: In een snelle, flexibele werkomgeving moet je beloning, carrièreplanning, kern- en vrijwillige benefits afstemmen op de wijzigingen in werk en personeelssamenstelling, inclusief flexibel werk,automatisering en transformatie op het vlak van digitalisering.

Deze maatregelen zullen je organisatie helpen een gedifferentieerde Total Rewardsstrategie te bieden, waardoor je concurrentiepositie om waardevol talent aan te trekken wordt verbeterd en je totale beloningsuitgaven efficiënter worden beheerd.

We doen er alles aan om je organisatie te helpen bij het bouwen en leveren van Total Rewardsprogramma's die de concurrentiewaarde van je organisatie vergroten.

Contact us