Ga naar de hoofdinhoud
Oplossing

Total Rewards

Een Total Rewards-aanpak is cruciaal voor een organisatie die wil kunnen concurreren om talent in het veranderende, digitale speelveld van vandaag. WTW kan je helpen strategisch te investeren in programma's die waardevol zijn voor je multigenerationele, cultureel diverse personeel en je organisatie een optimaal rendement opleveren.

Contact

Nieuwe werkmethoden, verschuivende behoeften aan vaardigheden en veranderende arbeidsverhoudingen transformeren de werkplek. Kunnen uw Total Rewards-programma's dat allemaal bijbenen?

Het aanbieden van het juiste beloningspakket kan het verschil maken tussen effectief concurreren op de wereldwijde markt voor talent of achterblijven ten opzichte van de concurrent. Een hoogwaardig beloningspakket dat bestaat uit salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en programma's voor welzijn en carrière is een katalysator voor het aantrekken en behouden van getalenteerd personeel dat zich betrokken voelt bij je bedrijf en cruciaal is voor het succes van je onderneming. Toch worden in veel ondernemingen de beloningspakketten niet snel genoeg ontwikkeld om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt.

Factoren die de werkplek veranderen

WTW helpt organisaties de uitdagingen en trends aan te pakken die de werkplek veranderen en de werkgever verder onder druk zetten om hun beloningspakketten te moderniseren:

 • De digitale transformatie van de werkplek , die herdefinieert hoe, waar en door wie het werk wordt verricht.

 • De verschuivende verwachtingen van een multigenerationeel personeelsbestand dat transparantie en een persoonlijke benadering belangrijk vindt.

 • Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving die voor veranderingen zorgen op gebieden als gelijke beloning en inclusiviteit en diversiteit.

 • De noodzaak van een beter rendement op investeringen.

Wij kunnen je laten zien hoe je rekening houdt met deze factoren bij het ontwerpen en aanbieden van je beloningspakketten.

Een onderscheidend beloningspakket ontwikkelen

De volgende elementen kunnen je helpen een beloningspakket te ontwikkelen dat je organisatie onderscheidt ten opzichte van je concurrenten:

 • Denk strategisch. Omdat getalenteerd personeel afgaat op en gemotiveerd wordt door meer dan alleen een goed salaris denken toonaangevende organisaties strategisch en verwerken alle elementen van het beloningspakket - salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, welzijn en carrière - in hun aanbod.

 • Toekomstgericht belonen. In een snelle, veranderlijke werkomgeving moeten organisaties hun talent belonen dat vaardigheden bezit die essentieel zijn voor toekomstig succes. Dat behelst ook het identificeren van omscholingstrajecten voor mensen wiens werk door automatisering zal worden beïnvloed en die nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.

 • Besef wat werknemers belangrijk vinden. Dankzij inzichten uit analyses krijgen organisaties zicht op de beloningen die de belangrijkste talentgroepen, waaronder tijdelijke krachten, het meest waarderen en programma's ontwikkelen die hierin voorzien.

  Het is ook van cruciaal belang dat werkgevers beseffen dat werknemers hogere verwachtingen hebben ten aanzien van gelijke beloning en transparantie over hoe beloningsbeslissingen worden genomen en gecommuniceerd.

 • Biedt een persoonlijke ervaring. Tegenwoordig verwachten werknemers steeds vaker dat ze op de werkplek als klant worden behandeld. Hiervoor maken organisaties slim gebruik van technologie om meer keuze, flexibiliteit en afstemming op individuele behoeften te bieden.

 • Meet de kosten en impact. Gezien de forse investeringen van organisaties in beloningsprogramma's is het cruciaal om precies te kunnen meten wat het financieel gezien oplevert en welk effect het heeft op het aantrekken en behouden van werknemers en hun betrokkenheid bij het bedrijf.

  Organisaties die de waarde onderkennen van meer geavanceerde analyses kunnen tools zoals Total Rewards Optimalisatie gebruiken om de verhouding te bepalen tussen hoeveel er aan belangrijke talentgroepen wordt uitgegeven en te beoordelen welke beloningen de grootste impact hebben op de houding en het gedrag van werknemers. Deze benadering helpt te voorkomen dat er in de verkeerde programma's wordt geïnvesteerd.

 • Stel inclusiviteit en diversiteit voorop. Het is cruciaal dat werkgevers een officieel kader voor inclusiviteit en diversiteit ontwikkelen zodat beloningsprogramma's meer tegemoetkomen aan de behoeften van cultureel divers personeel en een inclusieve cultuur bevorderen.

Deze maatregelen zullen je organisatie helpen een onderscheidend beloningspakket te ontwikkelen, waardoor je effectiever kunt concurreren om veelgevraagd talent.

WTW zet zich in om je organisatie Total Rewards-programma's te helpen opbouwen en aan te bieden die het hoogst worden gewaardeerd door de belangrijkste talentgroepen tegen het voordeligste tarief voor je organisatie.

Contact us