Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Service

Trade Credit Insurance

Kredietverzekering biedt schadeloosstelling bij niet-betaling van handelsvorderingen. Met kredietverzekering kan bedrijf meer krediet verlenen aan afnemers of nieuwe sectoren en/of markten betreden.

Contact

Trade Credit Insurance

Een kredietverzekering biedt schadeloosstelling bij niet-betaling van handelsvorderingen. Met een kredietverzekering kunnen bedrijven meer krediet verlenen aan afnemers of nieuwe sectoren en/of markten betreden. Dit heeft tot gevolg dat het risico van niet-betaling afneemt, waardoor de omzet kan groeien zonder dat het risico navenant toeneemt.

Een kredietverzekering kan een onderneming daarnaast in staat stellen gunstigere financieringsvoorwaarden te bedingen. De verzekerde vorderingen kunnen als onderpand dienen en het financieren van inkopen en debiteurenvorderingen bij financiële instellingen is daarmee voordeliger en resulteert in een hogere bevoorschotting.

Middels een kredietverzekering verbetert ook het kredietrisicobeheer van bedrijven door onder meer de kredietinformatie, risicobewaking en incassodiensten die verzekeraars aanbieden. Het gebruik van kredietlimieten, afgegeven door verzekeraars, helpt een verzekerde zijn debiteurenrisico te bewaken. Dit helpt een bedrijf bij het beheren van het verkoopbeleid, omdat het ze zich daarmee kan concentreren op kredietwaardige klanten en passende betalingsvoorwaarden. Tot slot heeft een kredietverzekering een gunstige invloed op de cashflow, omdat het incassoproces verbetert en claims worden vergoed.

Een bedrijf heeft onder meer de volgende mogelijkheden voor het verzekeren van handelsvorderingen:

 • Het verzekeren van de volledige omzet. Hiermee wordt de kredietanalyse van een bedrijf grotendeels uitbesteed aan een verzekeraar en een uitgebreide verzekeringsdekking uitgenomen
 • Het verzekeren van een geselecteerd of enkelvoudig risico. Op basis van een onaanvaardbaar risico of grote concentratie op bepaalde afnemers, landen en/of sectoren wordt besloten om slechts een gedeelte van de portefeuille te verzekeren
 • Het verzekeren op basis van een Excess of Loss-benadering. Deze wijze van verzekeren ondersteunt de bestaande procedures van kredietanalyse door het gebruik van een relatief hoge discretionaire limiet, zonder dat alle beslissingen met betrekking tot kredietlimieten worden uitbesteed aan de verzekeraar. Deze wijze van verzekeren is gericht op bedrijven die voor hun kredietbeheer solide procedures hanteren en die een flexibele oplossing zoeken om het kredietrisico te beheren

Soorten dekking

WTW biedt oplossingen voor niet-betaling van handelsvorderingen als gevolg van:

 • Insolventie
 • Langdurige wanbetaling
 • Politiek risico’s
 • Niet-honoreren van kredietbrieven
 • Niet-levering van vooruitbetaalde goederen
 • Verlies van het fabricage/voorrisico

Wie zijn onze klanten

Het team van WTW bedient middels gestructureerde kredietverzekeringsprogramma’s de volgende type klanten:

 • Ondernemingen, zowel internationaal als nationaal opererend, die op zoek zijn naar:
  • Verbetering van het kredietbeheer
  • Kredietlijnen te openen en afzetmarkten uit te breiden
  • Kasstroom te beschermen
  • Balans te verbeteren om de aandeelhouderswaarde te verhogen
 • Financiële instellingen:
  • WTW vertegenwoordigt enkele van de grootste banken ter wereld. Een groot deel van de transacties van banken bestaan uit gesyndiceerde leningen en in dat kader zijn wij betrokken bij veel grote financiële instellingen. De kredietverzekeringsprogramma's die wij voor deze financiële instellingen structureren zijn gericht op onder meer securitization en supply chain finance.

Trade credit quantified van WTW

WTW heeft Trade Credit Quantified ontwikkeld - een nieuw risico- en analysemodel voor de kredietverzekeringsmarkt. Het model identificeert de unieke frequentie en ernst van potentiële kredietrisico’s binnen de debiteurenportefeuille van een bedrijf. Op basis van deze gegevens helpt het klanten de meest geschikte oplossingen te ontwerpen en te structureren om de omzet veilig en met vertrouwen te laten groeien.

Hoe werkt het?

Het model analyseert de handelsvorderingen van klanten om potentiële verliezen over een reeks statistische scenario's te voorspellen. Het model maakt daarbij gebruik van 14 miljoen historische datapunten, gecombineerd met de huidige economische trends, om een op maat gemaakte prognose te geven van de waarschijnlijkheid van verliezen en wanbetaling van de klantenportefeuille.

Trade Credit Quantified is eenvoudig te gebruiken. Er zijn slechts vier gegevens nodig om een eerste analyse uit te voeren. Een typische modelrun omvat:

 • Rating & spreiding van het risico op een geaggregeerde portefeuille, regio, sector & individuele afnemer basis
 • Prognoses van de waarschijnlijkheid van wanbetaling op portefeuillebasis
 • Uitsplitsing van risicoposities per sector en geografie
 • Return on Investment-berekeningen waarbij de kosten van premies worden afgezet tegen de potentiële omzetgroei en de verwachte verliezen
Waarom WTW?
 • Het Nederlandse Trade Credit team van WTW is onderdeel van WTW Financial Solutions, een toonaangevende verzekeringsmakelaar op het gebeid van krediet-, politieke risico’s- en terrorisme verzekeringen. Onze klanten zijn internationale banken, leasemaatschappijen, grondstoffen handelaren, exportkredietagentschappen en internationale ondernemingen.

Met teams over de hele wereld en meer dan 400 collega’s bieden we realtime toegang tot wereldwijde verzekeringsmarkten.

 • Ons team in Londen staat bekend als een toonaangevende specialist in grote en gestructureerde excess of loss (XoL)-programma's.
 • Wij luisteren en investeren in lange termijn partnerships met cliënten die gebaseerd zijn op wederzijdse samenwerking, respect en op het afstemmen van belangen, waarbij wij solide relaties op alle niveaus opbouwen.
 • Wij bieden onze cliënten geen standaardoplossingen of -formuleringen. Wij werken samen om programma's op maat uit te werken, structuren op te zetten en verzekeringen aan te passen aan de huidige bedrijfsprocessen en -behoeften en aan de systemen, zonder extra kosten of nieuwe procedures op te leggen.
Contact us