Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Pensioen

Pensioen wordt vaak als lastig en complex ervaren. Pensioen is zo moeilijk als we het zelf maken.

Contact

Onze kracht is dat we pensioenmaterie op een “Jip en Janneke” wijze kunnen overbrengen, zodat alle betrokkenen op een goede manier worden meegenomen en waar nodig op basis van volledige informatie een weloverwogen besluit kunnen nemen. Deze aanpak wordt dan ook zeer gewaardeerd door de organisaties en mensen met wie wij samenwerken.

De pensioenadvisering in Nederland valt onder onze Retirement afdeling. Binnen deze afdeling zijn circa 150 gespecialiseerde professionals werkzaam. Onze actuariële, risico- en juridische adviseurs helpen ondernemingen, pensioenfondsen, bestuursbureaus en uitvoeringsorganisaties bij de uitvoering van hun pensioenregeling(en).

Wij geven ook investment advies. Onze investment specialisten ondersteunen bij het uitvoeren van Asset en Liability Management (ALM)-studies en haalbaarheidstoetsen, maar bijvoorbeeld ook bij het beoordelen of selecteren van vermogensbeheerders en het adviseren van beleggings(advies)commissies. Kortom, door onze omvang en brede organisatie zijn wij in staat al onze diensten volledig binnen ons bedrijf uit te voeren.

WTW is als marktleider op pensioengebied nauw betrokken bij grote en MKB werkgevers en adviseert hen proactief over het onlangs overeengekomen pensioenakkoord. Als gevolg van het pensioenakkoord zullen alle pensioenregelingen in Nederland de komende jaren wijzigen, voornamelijk omdat de opbouwsystematiek zal veranderen. Jongere werknemers gaan meer opbouwen dan nu het geval is, en oudere werknemers juist minder. De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel vergt een zorgvuldige planning en uitvoering. Wilt u hier meer over weten of op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen? Ga dan naar onze themawebsite: www.pensioenakkoord.com.

Naast actuariële, juridische en investment consulting bent u ook op het goede adres bij ons voor:

Contact us