Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Governance, uitvoering en uitbesteding

Wij zijn uw (strategische) partner bij de inrichting van uw Governance, uitbesteding en uitvoering.

Contact

IORP II, het Pensioenakkoord, zomaar enkele voorbeelden van de constant veranderende (pensioen)markt. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de inrichting van uw gehele organisatie. Dit gaat veel verder dan wat functies toevoegen, een pensioenregeling aanpassen etc. Vragen die hierbij kunnen ontstaan:

  • Past de huidige organisatiestructuur en/of bestuursstructuur bij de ontwikkelingen of is het verstandig deze te wijzigen?
  • Is de beleidscyclus helder en (nog) passend?
  • Hoe richt ik de three lines of defence zo effectief en efficiënt mogelijk in om bijvoorbeeld ook overlap in werkzaamheden te voorkomen?
  • Is de huidige wijze van de pensioenuitvoering en/of uitbesteding nog passend?

De juiste inrichting draagt bij aan een effectieve beheersing van de organisatie waardoor de doelstellingen optimaal kunnen worden gerealiseerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in een heldere kaderstelling, die als basis dient voor een doelgerichte en efficiënte uitvoering.

Waar helpen wij klanten zoal bij:

Governance

Governance is breder dan het implementeren van een bestuursmodel. Een ander bestuursmodel vraagt ook om een organisatie-inrichting die hierbij past. De inrichting van de organisatie (in de eerste, tweede en derde lijn) moet zodanig zijn dat u de zekerheid krijgt dat de organisatie op een voor u efficiënte wijze functioneert. Een rapportagelijn die juist, volledig en tijdig aan u rapporteert is daarin een belangrijke schakel. Wij dagen u daarbij uit om te evalueren wat goed gaat en waar u goed in bent en op welke vlakken u vanuit bestuurskundig perspectief nog (verder) kunt excelleren.

De uitkomst betreft een eenduidige inrichting van alle taken en verantwoordelijkheden, de cohesie tussen de diverse rollen alsook de (monitorings)tools die u helpen bij het vervullen van uw taak.

  • Strategische vraagstukken: Door onze manier van denken en werken, kunnen wij complexe vraagstukken overzichtelijk in kaart brengen, zodat stapsgewijs keuzes gemaakt en richtingen gekozen kunnen worden.
  • Wilt u liever een quick-scan om te zien waar u nog verder kunt excelleren? Ook dan bent u bij ons op de juiste plek. Op basis van workshops, interviews en desk research komen wij tot inzichten over uw organisatie die u verder kunnen helpen.

Ondersteuning eerste lijn

Zoekt u een specialist die u helpt uw uitbesteding transparant te maken? Of zoekt u een partner die u helpt om nog beter in control te komen op de diverse uitvoeringsonderwerpen? Onze mensen hebben een diepgaande kennis op gebied van uitvoering en uitbesteding. Wij gaan tot het uiterste om scherp te krijgen dat de voor u noodzakelijke onderdelen op een juiste wijze worden uitgevoerd en beheerst. Uitvoering en uitbesteding horen naar onze mening transparant en helder te zijn, zodat ze goed kunnen worden beheerst. Goede monitoringstools dragen daaraan bij. De basis begint dan ook met de juiste afspraken te maken en vast te leggen.

  • Op alle onderdelen in de uitvoerings- en uitbestedingscyclus kunnen wij u ondersteunen. Of het nu gaat om het uitvoeren van risicoanalyses, evaluaties uitbestedingspartner, beoordeling periodieke rapportages, voor al die onderdelen hebben wij de juiste kennis, mensen en tools. Wij helpen u graag om effectief en efficiënt deze stappen te doorlopen.
Uitbestedingscyclus
Uitbestedingscyclus

Onderdelen in de uitvoerings- en uitbestedingscyclus zoals uitvoering van risicoanalyses, evaluaties uitbestedingspartners en beoordeling periodieke rapportages.

Uitbestedingsvraagstukken

Of het nu om het benchmarken van uw huidige uitvoerder gaat, een selectietraject voor een nieuwe administrateur of juist het begeleiden van uw transitie, wij kunnen u daarbij ondersteunen. Onze mensen hebben de unieke combinatie van projectmanagement en inhoudelijke kennis op gebied van administratie en kunnen daarnaast, waar nodig, putten uit een enorme bron aan actuariële kennis en kennis op het gebied van datacontrole

Met het pensioenakkoord is het belangrijk om uw uitbesteding en data op orde te hebben. TWK bij een stelselovergang maakt de beheersbaarheid van de uitvoering complex. Datakwaliteit is daarbij cruciaal. Het is zinvol om hier de komende tijd aandacht aan te besteden, zodat toegewerkt kan worden naar een (vanuit uitvoeringsoogpunt) ‘zo geruisloos mogelijke’ overgang.

Uitvoering

Uitvoering omvat het hele palet van organisatie, operationeel, uitbesteding en IT. Deze moet ook voldoen aan de branchespecifieke wet- en regelgeving door. Wij kennen als geenander het hele palet van taken- en verantwoordelijkheden. Zowel gezien vanuit de optiek van het bestuurd, als ook vanuit de optiek van uitvoering. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat we u kunnen ondersteunen op diverse uitvoeringsvlakken. Denk hierbij naast de eerdere onderdelen ook aan IT, security, detacheren van mensen op pensioenbureau’s of in de administratie.

Nieuwsgierig geworden? Wij spreken graag met u verder.

Contact us