Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Oplossing

Integraal Risicomanagement voor uw organisatie

WTW hanteert een pragmatische aanpak om organisaties effectief te helpen bij het implementeren van Integraal Risico Management (IRM).

Contact

De perceptie van risicomanagement is vaak subjectief. Het is aan wie je het vraagt en je krijgt verschillende antwoorden. Als je een jurist vraagt naar risicomanagement, krijg je een ander antwoord dan wanneer je het vraagt aan een CFO of een communicatiedeskundige. Iedereen zal antwoorden vanuit zijn of haar eigen perspectief. Als je risicomanagement in een breder perspectief bekijkt, gaat het erom wat je wilt bereiken. Wat wil je als organisatie, afdeling, team of persoon bereiken, welke risico’s kom je tegen en hoe ga je daar goed mee om? Heb ik grip op de risico’s in mijn organisatie.

Risicomanagement is een continu proces

Risicomanagement wordt vaak nog steeds gezien als een verplichte 'tick-the-box'-oefening. We moeten er daarom voor waken dat risicomanagement geen doel op zich wordt. Veel organisaties houden zich alleen bezig met risicobeheer omdat het moet. Met vinkjes, protocollen en enorme handleidingen probeert men aan te tonen betrokken te zijn bij risicomanagement.

Maar risicomanagement is geen doel op zich, het is een middel om ondanks onzekerheid doelen te helpen bereiken. En daarom is het geen eenmalige oefening, maar vereist het een geïntegreerde aanpak en is het een continu proces van bewaken en beheersen en het koppelen van risico's aan de missie, visie, strategie en doelstellingen van de organisatie. Het vinden van de balans tussen het bewust nemen van een risico en de te maken kosten om bewuste risico's te beperken is een optimalisatiekwestie en moet de vraag beantwoorden wat de beste verhouding is tussen kosten en opbrengsten van risicomanagement.

Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen het management, maar ook organisaties zoeken naar een effectieve implementatie van een continu proces in plaats van een eenmalige oefening. WTW heeft een pragmatische aanpak ontwikkeld om deze organisaties effectief te helpen bij het implementeren van IRM.

Hoe is het risicobewustzijn in uw organisatie? Wat beschouwt u als uw grootste risico’s?

IRM en crisismanagement

In het Nederlands hebben we een gezegde: als het kalf is verdronken, dempen we de put. Dit betekent dat we pas in actie komen als de schade al is aangericht. Pas na een ramp of crisis gaan we nadenken over de gevolgen, oplossingen en mitigerende maatregelen. Voor sommigen van ons is dat vandaag de keiharde waarheid. Maar het is nooit te laat om na te denken over goed crisisbeheer. Crisismanagement maakt deel uit van een bredere benadering van risicobeheer.

Integraal risico management proces, waaronder dagelijkse risico analyse, monitoring rapportage en interne audit
IRM Proces

Hoe ziet het IRM process eruit

Op een pragmatische en iteratieve manier helpt IRM u niet alleen grip te krijgen en de controle te houden in tijden van crisis, maar houdt u ook de controle over alle andere financiële en niet-financiële risico's en mitigerende maatregelen. Dit geldt voor allerlei organisaties. Om IRM goed te laten werken, is het belangrijk ervoor te zorgen dat "het bedrijf" (de eerste verdedigingslinie) alle verantwoordelijkheid neemt voor het beheersen van de risico's.

Client referentie

Wij hebben Willis Towers Watson (WTW) in 2019 gevraagd om ons te helpen onze risico management activiteiten beter te organiseren en harmoniseren. Binnen NLR hadden we al een goed overzicht van de risico’s. Toch wilden wij weten of we alles wel in kaart hadden en op welke wijze we meer structuur konden aanbrengen. We hebben WTW daarom een gap-analyse laten uitvoeren, en daarmee hebben we een compleet overzicht gekregen van alle risico’s. Aansluitend hebben ze ons geholpen om een gedegen risicoframework op te zetten, waarmee we als NLR nu zelf in staat zijn om risico’s op overzichtelijke wijze te inventariseren en te beheersen. WTW heeft ons verder begeleid bij de aanstelling van een risicomanager. De kennis en expertise van de begeleiding vanuit WTW was bijzonder goed en is naar volle tevredenheid gegaan!

Leo Esselman, Financieel directeur, NLR - Royal Netherlands Aerospace Centre

Client referentie

De directie van AZV heeft WTW gevraagd om AZV te helpen met het geven van een pragmatische invulling aan de implementatie van het risicomanagement binnen de organisatie. Samenwerkingen met andere partijen resulteerde vaak in dikke, theoretische rapporten zonder de gewenste impact op de organisatie zelf. Wat ons het meeste aansprak tijdens het eerste contact met WTW was het feit dat de aanpak van WTW structureel anders van opzet was, waarbij WTW letterlijk met de medewerkers aan tafel gaat zitten om hen te helpen bij het implementeren van het risicomanagement. Middels deze on-the-job begeleiding, workshops en het opleiden van een interne risicomanager heeft AZV de grip en controle op risico’s die we voor ogen hadden bij de start van het traject. We zijn bijzonder tevreden over de samenwerking met WTW en het resultaat!

Jurgen van de Meer, CFO, Algemene Ziektekosten Verzekering, Aruba

Benchmarkonderzoek

IRM Benchmarkonderzoek

Wat wilt u als organisatie bereiken, welke risico’s komt u tegen en hoe gaat u daar goed mee om? Heeft u grip op de risico’s in uw organisatie?
Doe mee aan ons IRM Benchmarkonderzoek en kom erachter waar uw organisatie staat.

Contact us