Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Transport en wagenpark

April 4, 2022

Wat zijn de gevolgen voor de verzekeringen van het transport van goederen na de afgelopen periode? Voor wagenpark verzekeringen geldt dat door verminderde drukte op de weg er ruimte is voor concurrerende opties.
N/A
N/A

Transport

De Marine Cargo verzekeringsmarkt is stabiel te noemen. Bij prolongatie van de polissen verwachten wij voor sommige verzekeraars een lichte premieverhoging, maar voor de goede risico’s is het mogelijk om premies niet te laten stijgen of zelfs premiekorting te realiseren. We verwachten ruimte voor onderhandeling met verzekeraars, daar dit in 2020 en het begin van 2021 minder het geval was.

Verzekeraars blijven voorzichtig met het verzekeren van temperatuurgevoelige goederen, vooral als het gaat om opslagrisico's. Het kwaliteitsniveau van de informatie die voor dergelijke risico's wordt verstrekt is nog steeds laag, terwijl deze een belangrijke invloed heeft op de dekking en de mogelijkheden van verzekeraars. Hoewel de meeste verzekeraars de dekking voor risico's in verband met bederf en/of temperatuurschommelingen hebben beperkt, is er nog steeds een verscheidenheid aan dekkingsopties beschikbaar in de markt.

Wagenpark

In 2021 is het verkeer minder druk geweest. Hierdoor zijn de schaderesultaten van verzekeraars veelal goed en is de markt concurrerender geworden. Met name voor bedrijven met een goed schadeverleden zien we daarom een aantal concurrerende opties.

Zwaardere vrachtwagens vormen nog steeds een uitdaging. We zien dat verzekeraars een premieverhoging van 5% tot 10% nastreven. In veel gevallen blijven de premies echter gelijk, wat betekent dat er nog wel ruimte is voor onderhandeling.

Een tekort aan chauffeurs kan ertoe leiden dat minder ervaren chauffeurs worden ingezet. Het is van essentieel belang dat de introductieprocedures toereikend zijn om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen rijden teneinde ongevallen te voorkomen.

We zien meer belangstelling voor elektrische voertuigen. Dit neemt enkele nieuwe risico’s met zich mee, met name een verhoogd brandrisico van de batterij en een hogere waarde van het voertuig. Verzekeraars zijn bereid mee te werken, maar vaak tegen striktere voorwaarden.

Hoe staat uw bedrijf ervoor? Neem contact met ons op om hierover verder te praten.

Contact


Related content tags, list of links Artikel Industrie Food & Drinks Transport en logistiek
Contact us