Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Aansprakelijkheid en recall

April 6, 2022

Wat komt er kijken bij het verzekeren van aansprakelijkheid en recall? Er is bij verzekeraars interesse om voedingsmiddelenbedrijven te verzekeren. Verzekeraars stellen wel meer vragen en willen gedetailleerde achtergrondinformatie hebben.
Risk & Analytics
N/A

Aansprakelijkheid

Op het gebied van aansprakelijkheid merken we dat verzekeraars meer specifieke vragen stellen over individuele risico’s, bijvoorbeeld als de schadehistorie hiervoor aanleiding geeft. Bij een goede schadelast en het aantoonbaar op orde hebben van het risicobeheer ter beperking van aansprakelijkheidsrisico’s is het in sommige gevallen mogelijk om premies niet te laten stijgen of zelfs premiekorting te realiseren.

Benieuwd of uw polis nog aansluit bij uw risicoprofiel en contracten met leverancier of afnemer? Neem vrijblijvend contact op.

Recall

In de recallmarkt zien wij enige druk op de tarieven en een defensiever acceptatiebeleid bij verzekeraars. Dit uit zich met name in het strikter bekijken van de limieten en retenties. Het aantal Nederlandse verzekeraars dat een recallverzekering kan aanbieden is beperkt. In sommige gevallen, met name voor de polissen waarbij een hoog/hogere limiet wordt gewenst, wordt daarom uitgeweken naar verzekeraars in London. In tegenstelling tot de brandverzekering, waar de tarieven van verzekeraars in London significant hoger ligt, zien we in het geval van recall juist dat het gebruik van verzekeraars in Londen meer mogelijkheden geeft met eenzelfde premierange.

In het kader van claims, blijft er een tendens van contaminatie door hard plastic of ijzer, giftige stoffen en terugroepen van product op basis van verkeerde etikettering. Verontreiniging door ethyleenoxide heeft in 2020 en 2021 geleid tot veel claims en was daarmee één van de belangrijkste oorzaken van schade. Gemiddeld hebben verzekeraars op de ethyleenoxice schaden gereageerd door een uitsluiting hiervoor in de polis op te nemen. In het algemeen lijkt het aantal terugroepincidenten licht toe te nemen, waarmee de trend van de laatste 10 jaar lijkt te worden doorgezet.

Behoefte om eens over het onderwerp recall te sparren? Laat het ons weten!

Contact


Related content tags, list of links Artikel Risk & Analytics Industrie Food & Drinks
Contact us