Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Cyber risico’s

April 5, 2022

Kent u alle cyber risico’s? Wat zou u doen als uw werkdag begint en het netwerk is uitgevallen? Heeft u ooit nagedacht over de gevolgen? Vandaag de dag is dit een reëel risico, en helaas kan het ook uw organisatie overkomen.
Cyber Risk Management
N/A

Verzekeraars zijn zeer selectief bij het beoordelen van cyber risico’s. Sommige verzekeraars zetten alleen capaciteit in op risico's die precies passen binnen de acceptatierichtlijnen.

In 2021 hebben we de premies zien stijgen, waarbij de prolongaties in het tweede kwartaal gemiddelde stijgingen van 50% lieten zien. Voor verzekerden met een slecht schadeverleden of zwakkere beveiligingscontroles waren deze stijgingen nog hoger. In reactie op de toegenomen schadeactiviteit herzien verzekeraars voortdurend hun prijsstellingsmodellen om te beoordelen of premies adequaat zijn.

Ransomware blijft de boventoon voeren als het gaat om de frequentie van meldingen en uitbetalingen van schadeclaims. Volgens onze meest recente gegevens over schadegevallen, waarbij we ongeveer 1900 schadegevallen in onze portefeuille hebben geanalyseerd, bestaat het grootste deel van de schadekosten na een geval van ransomware uit de betaling van het losgeld (37%) en de daaruit voortvloeiende onderbreking van de bedrijfsvoering (18%). Verzekeraars leggen, als reactie op het aantal claims en specifiek het volume van ransomware-aanvallen, sublimieten op voor ransomware-dekking en maken gebruik van co-assurantie om blootstelling aan dit risico te beperken. Wij verwachten dat er in 2022 verdere dekkingsbeperkingen kunnen komen door de verslechtering van het claimklimaat.

Om inzicht te krijgen in de opkomende trends op het gebied van Cyber risk management heeft WTW een survey uitgevoerd. De survey bevat vragen die zowel specialistisch als algemeen zijn om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. De belangrijkste thema’s zijn onderzocht en kunnen met u gedeeld worden. Neem gerust contact met ons op als u wilt weten hoe een specifieke organisatie zich verhoudt tot de markt.

Interesse om hierover verder te praten? Neem contact met ons op.

Contact


Related content tags, list of links Artikel Cyberrisicomanagement Industrie Food & Drinks
Contact us