Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Door Maarten Boersen | Januari 13, 2024

Bij werkzaamheden met een risico op het ontstaan van brand of explosie is het van belang om een procedure in te stellen voor het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden.
Risk & Analytics|Insurance Consulting and Technology
N/A

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij bepaalde werkzaamheden, zoals verbouwingswerkzaamheden of dakbedekken bestaat een verhoogd risico op het ontstaan van een brand of explosie. Dit is met name het geval bij de volgende werkmethodes:

 • Lassen met een brander of elektrisch
 • Solderen
 • Branden met een gasbrander
 • Slijpen met een slijpschijf
 • Föhnen met een hete lucht föhn

Om de bedrijfscontinuïteit beter te waarborgen is het instellen van een procedure voor het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden van groot belang!

Voorbereiding

Vóór de uitvoering van deze brandgevaarlijke werkzaamheden zijn de volgende stappen van belang:

 • Verken de omgeving van het karwei. Let op openingen!
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen
 • Zorg voor een telefoon
 • Verwijder brandbare (vloei)stoffen, bij lassen of snijden tot op 10 meter afstand
 • Dek brandbare stoffen af
 • Denk aan de achterzijde van het werk

Eindcontrole

De uitvoerder van de werkzaamheden dient vóór iedere pauze of werkonderbreking, aan het einde van de werkdag en/of na afloop van de werkzaamheden een eindcontrole uit te voeren om zeker te stellen dat er geen smeulende resten zijn achtergebleven of brand is ontstaan. Deze controle dient te gebeuren op de plaats waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar ook in omliggende en onderliggende ruimtes.

Ook nadat brandgevaarlijke werkzaamheden zijn beëindigd kan nog brand ontstaan. Daarom dient tot twee uur na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden een nacontrole te worden uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever. Bij dak werkzaamheden is het advies om meerdere nacontroles uit te voeren.

Clausule Brandgevaarlijke werkzaamheden

Omdat brandgevaarlijke werkzaamheden in het verleden vaak hebben geleid tot forse brandschades, is in veel bedrijfsmatige brandverzekeringen een clausule brandgevaarlijke werkzaamheden opgenomen. Als dan bij schade blijkt, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient u aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Wanneer dan blijkt dat aan één van deze voorwaarden in de clausule niet voldaan is, kunt u geconfronteerd worden met een hoog eigen risico zoals vermeld in de polis of de clausule.

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

Zoals hiervoor gemeld is het instellen van een procedure voor het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden van groot belang om uw bedrijfscontinuïteit beter te waarborgen. Om deze procedure dan goed te kunnen handhaven is dit formulier een handig hulpmiddel. Ook kunt u met een ingevuld formulier aantonen dat de genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Download
Titel Bestandstype Bestandsgrootte
Brandgevaarlijke werkzaamheden PDF .6 MB
Contact us