Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Uitkomsten DNB-onderzoeken ESG-beleid bij pensioenfondsen

Door Bob Crans | Januari 30, 2023

DNB constateert dat ESG wint aan belang bij pensioenfondsen.
Retirement
Pensioenakkoord

Afgelopen jaar waren pensioenfondsen met name gericht op de SFDR en de onderzoeken van AFM die verantwoordelijk is voor de naleving van de wetgeving binnen Nederland. Ondertussen heeft DNB ook verschillende onderzoeken gedaan naar ESG-risico’s binnen de pensioensector. In een nieuwsbrief van december 2022 geeft DNB een terugkoppeling van de onderzoeken. DNB constateert dat ESG wint aan belang bij pensioenfondsen. Het onderwerp staat veel op de bestuursagenda en op verschillende wijzen wordt duurzaamheid uitgewerkt binnen het beleggingsbeleid en de risicobeheercyclus. Bovendien streven veel pensioenfondsen naar een positieve ESG-impact en sluiten zich aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en/of beleggen conform de doelstellingen van het Parijsakkoord.

DNB doet naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken de volgende aanbevelingen:

  • Duurzaamheidsdoelstellingen kunnen concreter gemaakt worden, waardoor bestuurders de voortgang ervan kan monitoren door doelen te koppelen aan meetbare prestatie-indicatoren.
  • ESG engagement kan effectiever door bijvoorbeeld SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden) doelstellingen te formuleren.
  • ESG risico’s zijn onvoldoende geïntegreerd in het risicobeheer. Vaak is onduidelijk hoe het duurzaamheidsbeleid duurzaamheidsrisico’s verlaagd. De risico’s moeten concreet uitgewerkt en meetbaar gemaakt worden voor klimaatrisico’s en in mindere mate voor biodiversiteit, sociale en governance aspecten.
  • De pensioensector loopt een klimaat transitierisico door de blootstelling aan de fossiele sector. Pensioenfondsen moeten op de hoogte zijn van het transitierisico en rekening houden met stranded assets in de portefeuille.

DNB geeft aan dat in 2023 de implementatie van duurzaamheid in het toezichtraamwerk en het beoordelen van fondsen op de beheersing van ESG-risico’s een belangrijk speerpunt is. In 2023 komt DNB ook met een zelf-assessment voor een groot aantal fondsen. De volgende twee publicaties geven pensioenfondsen handvaten om ESG risico’s te integreren in het risicobeheer:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Crans.

Auteur

Consultant
email E-mail

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord
Contact us