Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Campaign

ESG Trainingen voor financiële instellingen

Door steeds complexere wetgeving, grotere beschikbaarheid van data en steeds grotere aandacht in de media worden financiële instellingen gedwongen het duurzaam beleggingsbeleid doorlopend te evalueren en aan te scherpen.

Contact

WTW biedt verscheidene trainingen aan voor financiële instellingen op het gebied van ESG.

ESG integreren in de beleggingscyclus

Deze basistraining behandelt de ESG basisprincipes en de integratie van duurzaamheid in de vijf stappen van de beleggingscyclus

  1. Missie en overtuigingen
  2. Risicomanagement
  3. Portefeuille constructie
  4. Implementatie
  5. Monitoring

Interactieve workshop positionering duurzaam beleggingsbeleid

Middels een vragenlijst die vooraf of tijdens de workshop via een app ingevuld kan worden, worden de standpunten van belanghebbenden in kaart gebracht. Tijdens de workshop is ruimte voor discussie. Het doel is om aan de hand van de discussie en de ingevulde vragen de positionering met betrekking tot duurzaamheid en bijbehorende investment beliefs (overtuigingen) vast te stellen.

Carbon Journey Planning

Deze training is specifiek gericht op het reduceren van de bijdrage van de beleggingsportefeuille aan de opwarming van de aarde. Er wordt ingegaan op het volgende:

  • Algemene introductie opwarming van de aarde
  • Hoe moet een geschikte doelstelling bepaald en geformuleerd worden?
  • Welke beleggingsinstrumenten zijn nodig om de doelstelling te behalen?
  • Wat doen andere financiële instellingen?
  • Hoe moet de bijdrage van de beleggingsportefeuille gemeten worden?

ESG Risicomanagement

Nu steeds meer ESG data vrijkomt en vermogensbeheerders en andere beleggers deze informatie gebruiken wordt het belang van ESG risicomanagement steeds belangrijker. Deze training worden de aspecten behandeld die van belang zijn om een effectief ESG risicomanagement framework in te richten.

Contact us