Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Consultatie DNB: good practice ESG risicobeheer

Door Bob Crans en Sander Gerritsen | Maart 30, 2022

DNB heeft een Good Practice ESG-Risicobeheer Pensioenfondsen opgesteld die ter consultatie is gedeeld met de sector. Lees meer in dit artikel.
Retirement
Pensioenakkoord

Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om risico’s die verband houden met ESG te integreren in het risicobeheer. Hiervoor heeft DNB een good practice opgesteld, die op 28 februari ter consultatie is gedeeld met de sector. Na verwerking van de consultatiereacties zal DNB een definitieve versie van de good practice publiceren.

Afgelopen tijd zijn risico’s op het gebied van ESG (environmental, social, governance) aanzienlijk gestegen. Er komt steeds meer ESG informatie beschikbaar. Vermogensbeheerders en andere beleggers gebruiken deze informatie. Dit zal ook de waarde van beleggingen van pensioenfondsen beïnvloeden. De ESG-risico’s kunnen pensioenfondsen ook op andere manieren aangrijpen. De deelnemer heeft bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor de maatschappelijke impact van beleggen. Pensioenfondsen moeten derhalve de duurzaamheid van het beleggingsbeleid kunnen verantwoorden. Bovendien worden vanuit regelgeving steeds meer eisen gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de rapportagevereisten onder de SFDR en de implementatie van convenanten en principes die door pensioenfondsen worden ondertekend. Lang niet alle pensioenfondsen hebben zicht op de implicaties hiervan en ook dit brengt risico’s met zich mee.

De DNB good practice is vanuit de risicobeheercycles vormgegeven. Hierbij verwacht DNB dat pensioenfondsen vanuit risicobeheer zelf alle mogelijke ESG-risico’s identificeert, beoordeelt, mitigeert en monitort. Aangezien pensioenfondsen voor het beheer van de beleggingsportefeuille gebruik maken van vermogensbeheerders zijn zij ook voor het duurzaamheidsbeleid mede van hen afhankelijk. Hun vermogensbeheerders hebben vaak beter zicht op hoe ESG-risico’s zich verhouden tot onder andere financiële risico’s. Het is daarom voor pensioenfondsen een uitdaging om de risicobeheercyclus volledig in te vullen en de risicohouding en -tolerantie bij alle typen ESG-risico’s concreet te maken. DNB erkent dit en raad aan deze onderdelen van het risicobeheer voorlopig op best effort invulling te geven.

In de consultatieversie komt DNB met enkele algemene aanbevelingen. Zo stuurt DNB pensioenfondsen erop aan de capaciteit aan integratie van ESG-risico’s in het risicobeheer te vergroten om de snelle ontwikkelingen bij te benen. Daarnaast vindt DNB het een goede ontwikkeling dat pensioenfondsen steeds pro-actiever deelnemers betrekken bij het ESG-beleid om zo het draagvlak te vergroten. Ook WTW ziet dat ESG in het merendeel van de risicopreferentieonderzoeken die wij (gezamenlijk met Ipsos) uitvoeren aandacht krijgt.

Tenslotte benadrukt DNB het belang een diepe doorkijk in de beleggingsportefeuille (activiteit, onderneming, regio, sector) om ESG-risico’s inzichtelijk te krijgen. Op basis van onze ideeën en ervaringen met de ontwikkeling van ESG beleid en ESG risicobeheer zullen wij reageren op deze consultatieversie. Via deze weg en andere kanalen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de publicatie van de definitieve versie van deze good practice.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bob Crans of Sander Gerritsen.

Auteurs

Consultant
email E-mail

Member of the Investment leadership team

Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact us