Ga naar de hoofdinhoud
main content, press tab to continue
Artikel | Pensioen Update

Versoepeling kortingsregels

Door Mike Veerman en Wichert Hoekert | Januari 27, 2022

In december heeft het ministerie formeel bekend gemaakt dat ook per einde 2021 de vrijstellingsregeling voor herstelplannen zal gelden. In dit artikel leest u hier meer over.
Retirement
Pensioenakkoord

In december heeft het ministerie, zoals ook de afgelopen twee jaar en geheel in lijn daarmee, formeel bekend gemaakt dat ook per einde 2021 de vrijstellingsregeling voor herstelplannen zal gelden. Daardoor mogen fondsen onder voorwaarden de looptijd van hun herstelplan verlengen van tien naar twaalf jaar. Ook hoeven fondsen die voor het zesde, zevende of achtste achtereenvolgende meetmoment in dekkingstekort verkeren en waarvan de beleidsdekkingsgraad per einde 2021 ten minste 90% bedraagt niet te korten tot de minimaal vereiste dekkingsgraad. Opnieuw voert het ministerie de bijzondere economische omstandigheden daarvoor als argument aan.

Als, zoals toen de consultatie over de Wet toekomst pensioenen plaatsvond de bedoeling was, het transitie FTK per 1 januari 2022 was ingegaan was deze herhaling van de vrijstellingsregeling niet nodig geweest. Evenzo zal herhaling volgend jaar alleen nodig zijn als de wetgeving onverhoopt verder uitgesteld zal moeten worden. In het transitie FTK komt een overbruggingsplan in de plaats van het herstelplan.

Indien een pensioenfonds gebruik maakt van de Vrijstellingsregeling, dienen zij hun (gewezen) deelnemers actief uit te leggen waarom het pensioenfonds gebruik maakt van de Vrijstellingsregeling, en dienen zij hen te informeren over de gevolgen van dit gebruik, stelt de AFM.

Het gebruik van de Vrijstellingsregeling staat onder voorwaarden open voor pensioenfondsen die niet beschikken over het minimaal vereiste vermogen. De intentie hiervan is met name om pensioenkortingen op korte termijn te kunnen voorkomen. Het gebruik van de Vrijstellingsregeling kan echter voor sommige groepen deelnemers op termijn nadelig uitpakken.

Vanuit die optiek benadrukt de AFM dat pensioenfondsen die gebruikmaken van de Vrijstellingsregeling hun deelnemers daarover actief dienen te informeren, en niet enkel via bijvoorbeeld de website van het pensioenfonds of via een nieuwsbrief. Het pensioenfonds dient uit te leggen waarom het pensioenfonds ervoor gekozen heeft gebruik te maken van de Vrijstellingsregeling, en wat naast de positieve ook de negatieve gevolgen zijn. Zo kan het achterwege laten van een kortingsmaatregel uiteindelijk leiden tot stevigere kortingsmaatregelen als herstel uitblijft of de financiële positie zelfs verder verslechtert.

Deze stellingname van de AFM ligt in het verlengde van de aanbevelingen die de AFM eerder naar aanleiding van het in 2020 uitgevoerde onderzoek heeft gedaan, waaruit bleek dat pensioenfondsen nog stappen moeten zetten op dit gebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mike Veerman of Wichert Hoekert.

Auteur


Member of the Retirement leadership team

LinkedIn|Twitter


Related content tags, list of links Artikel Pensioen Update Pensioen Pensioenakkoord Nederland
Contact us